Mniej wypadków w obszarze zabudowanym – przepisy są skuteczne

Instytut Rozwoju Miast i Regionów twierdzi, że spadek liczby wypadków w obszarze zabudowanym wynika z ujednolicenia prędkości do 50 km/h zarówno w dzień, jak i w nocy.

W raporcie przygotowanym i opublikowanym przez Instytut poddano analizie skuteczność przepisu ujednolicającego prędkość oraz przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście. Analiza liczby wypadków, które wydarzyły się pomiędzy godziną 23 a 5 rano wskazuje, że w okresie 12 miesięcy obowiązywania przepisów dotyczących prędkości, odnotowano dwudziestosześcio procentowy spadek liczby wypadków, a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o prawie 47%. Rannych zostało ponad 22% mniej uczestników ruchu drogowego. Dane dotyczące wypadków z udziałem pieszych na przejściach nie są już tak optymistyczne. W poszczególnych miesiącach odnotowano, na przemian spadek i wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego. W ujęciu całorocznym, liczba ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych wzrosła o 14%, a rannych o 16%.