Ministerstwo ujawniło bazę pytań

W połowie maja na stronie internetowej Info-Car.pl, należącej do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, pojawiła się baza pytań egzaminacyjnych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dostęp do niej jest jawny, ale… właściwych odpowiedzi trzeba szukać samemu.

Co ciekawe, baza pytań nie została udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tylko w należącym do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych serwisie Info-Car.pl. Nie jest łatwo do niej dotrzeć. Prowadzi tam tylko link, który został umieszczony w jednej z zakładek resortowej strony.

Gdy już uda nam się odnaleźć miejsce, gdzie została umieszczona baza pytań, możemy swobodnie przeglądnąć jej zawartość. Mamy tam zarówno pytania jednokrotnego (tak/nie), jak i wielokrotnego wyboru (a/b/c), ilustrowane klipami filmowymi oraz zdjęciami z realnych sytuacji drogowych. Widoczne na nich są także logo twórców pytań, m.in. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Instytutu Transportu Samochodowego i firmy e-kierowca.

Pytania wyświetlane są w kolejności losowej, tak że nie można jednoznacznie stwierdzić, ile ich dokładnie jest. Wiemy jedynie, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego otrzymały 11 maja zestaw 2663 pytań na wszystkie kategorie. Przygotowania do wdrożenia nowej bazy do systemu informatycznego zaczęły się dzień wcześniej, tak żeby następnego dnia pierwsze grupy kandydatów na kierowców korzystały już ze zweryfikowanych pytań.

– Wszystko zakończyło się pomyślnie. O godz. 8.10 odbył się pierwszy egzamin teoretyczny. Przebiegał bez zakłóceń – mówił Edward Kinder, dyrektor WORD-u w Opolu.

Podobnie było w innych ośrodkach. Tam też egzaminy odbywały się bez żadnego problemu.

Odpowiedzi brak

Osoba, która chciałaby uczyć się do egzaminu teoretycznego korzystając z udostępnionej w internecie bazy, nie będzie miała łatwego życia. Nie są tam wskazane poprawne odpowiedzi. Trzeba ich poszukać samemu.

– Warto przypomnieć sobie, jaki był główny cel zmiany systemu egzaminowania, wprowadzony w 2013 roku – mówi Maciej Matuszak z firmy e-kierowca. – Otóż miał on wyeliminować dotychczasową możliwość uczenia się pytań i odpowiedzi na pamięć, co wystarczało do zdania egzaminu teoretycznego. Właśnie w tym celu wprowadzono pytania z filmami wideo, ograniczono czas odpowiedzi i poszerzono bazę pytań do ponad 2 tys. Wydawałoby się, że teraz publikacja tej bazy i jej powszechna dostępność kłóci się z tymi założeniami. Jednak każdy, kto wejdzie na stronę Info-Car.pl i przejrzy te pytania, od razu zwróci uwagę, że sposób i forma publikacji uniemożliwia wykorzystanie jej do nauki. Po prostu nie da się przygotować do egzaminu korzystając z tego materiału. Tak więc kursant może sobie z ciekawości poklikać w tej aplikacji, ale zgodnie z założeniami przyświecającymi reformie z 2013 roku musi zdobyć odpowiednią wiedzę w toku nauki, żeby mieć szansę zaliczenia teorii.

Dodatkowo słychać już pewne wątpliwości co do celowości pojawienia się niektórych pytań w bazie.

– Żałuję, że w egzaminie teoretycznym na kategorię C cały czas pojawiają się pytania dotyczące kwalifikacji wstępnej i ADR-ów. Zgłaszałem swoje wątpliwości w tej sprawie, ale, jak widać, nic to nie dało – komentuje Rafał Gajewski, szef zielonogórskiego WORD-u.

Za pytania, które pojawiły się w WORD-ach i zostały udostępnione na stronie internetowej Info-Car.pl, odpowiadała specjalna komisja powołana przez szefa resortu infrastruktury i rozwoju. Została powołana do życia 10 grudnia. Kto w niej zasiada? Wiadomo, że jej przewodniczącym został Tomasz Piętka, a sekretarzem – Monika Panasiuk. Oboje pracują w MIiR. O pozostałych członkach komisji resort milczy, kilkakrotnie zignorował zapytania naszej redakcji.

Na stronie internetowej resortu możemy jedynie przeczytać, że: „w skład komisji weszło sześciu egzaminatorów, sześciu instruktorów nauki jazdy, trzech instruktorów techniki jazdy, pięciu ekspertów w zakresie prawa, dwóch ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej, dwóch ekspertów z dziedziny psychologii, trzech ekspertów z dziedziny metodyki i dydaktyki, trzech ekspertów w zakresie języka polskiego, jeden tłumacz języka angielskiego, jeden tłumacz języka niemieckiego oraz trzech ekspertów w dziedzinie języka migowego”.

Na razie efektów pracy tych ostatnich nie widać, bo na udostępnionej do publicznego użytku stronie internetowej, gdzie znajduje się baza, pytań przeznaczonych dla niesłyszących i niedosłyszących nie ma.

Pieniądze

Są natomiast upublicznione zarobki przewodniczącego, sekretarza i członków komisji. Ci ostatni za zweryfikowanie jednego pytania otrzymują 10 zł. Jeśliby zechcieli natomiast przygotować pytanie z wizualizacją, czyli z filmem, dostaną 100 zł. Znacznie gorzej wyceniane jest przygotowanie pytania bez wizualizacji albo z wizualizacją w formie zdjęcia, animacji komputerowej albo rysunku. W takich przypadkach stawka wynosi 50 zł. Z kolei na przetłumaczeniu jednego pytania można zarobić 10 zł. Wszyscy członkowie komisji działają w momencie, gdy pracę nad przygotowaniem pytania zleca im ministerstwo.

Przewodniczący komisji za każdy scenariusz, wizualizację i opis wchodzący w skład pytań egzaminacyjnych oraz pytanie egzaminacyjne zweryfikowane lub przygotowane przez członków komisji otrzymuje 10 zł, sekretarz – 4 zł.

Masz pomysł? Prześlij

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znajduje się informacja, że baza będzie poszerzana o kolejne pytania i na bieżąco aktualizowana. Wszyscy zainteresowani mogą przesyłać propozycje pytań do wykorzystania na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Zostaną one zweryfikowane przez komisję. Scenariusze, wizualizacje i opisy wchodzące w skład pytań egzaminacyjnych należy przekazywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie internetowej resortu na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego, ul. Chałubińskiego 4, 600-928 Warszawa, wraz z dopiskiem z „Komisja – weryfikacja pytań”. Przekazane materiały, w tym nośniki danych, nie podlegają zwrotowi. Na weryfikację propozycji pytań egzaminacyjnych komisja ma trzy miesiące od dnia ich otrzymania.

„Podmioty przesyłające propozycje scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym do przesłanych propozycji załączają oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie przekazanych propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy oraz na nieodpłatne udostępnienie ich na stronie internetowej ministerstwa, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami” – czytamy na stronie internetowej resortu infrastruktury i rozwoju.

Co znajdziemy w formularzu, który należy wypełnić, jeśli chce się wysłać ministerstwu propozycje pytań? Kilkanaście rubryk. Oprócz tak banalnych, jak: imię i nazwisko, data czy adres, są też bardziej skomplikowane. Należy choćby wpisać podstawę prawną lub literaturę, na podstawie której pytanie zostało przygotowane. Trzeba szczegółowo wskazać w literaturze (wydanie, rocznik, autora, stronę, akapit) oraz dokładny przypis stanowiący podstawę zadania pytania i podstawę do udzielenia odpowiedzi.

Jakub Ziębka

 

Jak wygląda egzamin teoretyczny?

Podczas tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo w czasie rzeczywistym przez system komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin trwa 25 minut.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje dwadzieścia pytań z wiedzy podstawowej i dwanaście pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wprowadzone zostały także różne wartości pytań w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego: 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W części podstawowej jest dziesięć pytań za 3 punkty, sześć pytań za 2 punkty i cztery pytania za 1 punkt. W części specjalistycznej (na poszczególne kategorie): sześć pytań za 3 punkty, cztery pytania za 2 punkty, dwa pytania za 1 punkt. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.

Dodaj komentarz