Ministerstwo Sprawiedliwości chce złagodzenia kar dla kierowców…

Zgodnie z propozycją resortu kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę pierwsze przekroczenie prędkości o ponad 50 km/ godz. w obszarze zabudowanym karane byłoby odebraniem uprawnienia tylko na miesiąc. Ale Ministerstwo Infrastruktury, które ma najwięcej do powiedzenia w sprawie kierowców i organizacji ruchu, mówi “nie”. 

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, stwierdził wręcz, że nie rozumie sensu propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości. Weber powiedział, że chętnie poznałby argumentację stojącą za tą inicjatywą, a rzecznik rządu stwierdził, że w tym konkretnym obszarze nie jest potrzebny przegląd kar za łamanie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obaj politycy powołują się na policyjne statystyki, według których po wprowadzeniu zaostrzonych przepisów podniósł się poziom bezpieczeństwa na drogach. Jeździmy wolniej i bezpieczniej, a to przekłada się na spadek liczby wypadków drogowych o 1.5 tysiąca rok do roku. W 2022 roku  na drogach zginęło po raz pierwszy mniej niż 2000 osób.