MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY: Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ministerstwo Infrastruktury podało do publicznej wiadomości, że projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami został 31 stycznia 2020 r. skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Projekt zakłada zmiany w trzech obszarach

Zwiększa odpowiedzialność kierujących na przejściach dla pieszych. Kierujący będą musieli obserwować przejście dla pieszych oraz jego otoczenie, a także umożliwić przejście pieszemu, który jest na przejściu oraz pieszemu, który zamierza na nie wejść. Dodatkowo kierujący będzie zobowiązany do zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na przejście.
Pieszy będzie musiał zachować szczególną ostrożność również podczas wchodzenia na przejście.

Planowane jest również rozszerzenie funkcjonującego przepisu umożliwiającego zatrzymanie prawa jazdy osobie, która przekroczy prędkość o 50 km/h. Przepis zacznie obowiązywać również poza obszarem zabudowanym.

Ostatnią zmianą jest ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym. Będzie to 50 km/h przez całą dobę.