Minister pyta o Barlinek

rondo

Plany otwarcia w zachodniopomorskim Barlinku filii szczecińskiego WORD-u wywołały sprzeciw ośrodka w Gorzowie. Sprawą zainteresował się resort infrastruktury i budownictwa, który poprosił Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski o wyjaśnienia. – Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie określają dodatkowych kryteriów jakie muszą zostać spełnione, aby konkretne miasto mogło zostać wskazane przez sejmik województwa – mówi Radosław Soćko, z biura prasowego urzędu.

O tej sprawie obszernie pisaliśmy w styczniowym numerze „Szkoły Jazdy”. Przypomnijmy, że od momentu, kiedy powstały WORD-y, praktycznie wszyscy mieszkańcy powiatu myśliborskiego, ale także sąsiednich: choszczeńskiego i dużej części pyrzyckiego (wszystkie leżą w województwie zachodniopomorskim), jeździli zdawać egzaminy na prawo jazdy do Gorzowa (województwo lubuskie). Powód był prosty: tam było najbliżej.

Bez głosu sprzeciwu

Tę zastałą od wielu lat sytuację postanowił zmienić szczeciński WORD, który do tej pory nie otworzył żadnego oddziału terenowego. Stwierdzono, że utworzenie placówki w Barlinku to wymierne korzyści. Dla kogo? Przede wszystkim dla mieszkańców trzech południowych powiatów województwa zachodniopomorskiego, którzy nie będą musieli jeździć na egzaminy i odbywać dużej części szkolenia w Gorzowie. Spore znaczenie ma też kwestia finansowa. Przy otwieraniu filii WORD-u liczy się to, czy będzie ona na siebie zarabiała. W przypadku Barlinka nie ma żadnych wątpliwości – będzie. WORD w Szczecinie liczy na roczny dochód rzędu prawie 400 tys. zł.

Żeby utworzyć filię wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, trzeba najpierw zyskać przychylność lokalnych władz. Z tym nie było żadnego problemu. Wątpliwości co do sensowności otworzenia w Barlinku filii szczecińskiego WORD-u nie mieli także radni wojewódzkiego sejmiku. Podczas sesji (odbyła się 15 listopada ubiegłego roku) jednogłośnie opowiedzieli się za uchwałą wskazującą Barlinek jako miasto, w którym mogą odbywać się egzaminy na prawo jazdy.

Krytyczna opinia zza granicy województwa

Jednak jeszcze w listopadzie szef gorzowskiego WORD-u Zbigniew Józefowski wysłał do ministra infrastruktury i budownictwa list, w którym domaga się interwencji w sprawie planowanego otwarcia filii szczecińskiego ośrodka w Barlinku. Uważa, że nie powinny się tam odbywać egzaminy. Dlaczego? Dyrektor powołuje się na rozporządzenie w sprawie egzaminowania. W załączniku znajdują się zadania, które muszą wykonać kandydaci na kierowców podczas egzaminu. Część z nich, zdaniem Józefowskiego, jest w Barlinku niemożliwa do wykonania. Chodzi m.in. o jazdę drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości, jazdę drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu oraz przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Takich dróg i skrzyżowań w Barlinku po prostu nie ma.

„Niepokojący jest fakt, że próba łamania norm prawnych podejmowana jest przy aprobacie lokalnych organów, sprawujących nadzór nad poprawnym, zgodnym z obowiązującymi regulacjami prawnymi, procesem egzaminowania” – pisze w liście Józefowski.

A jak na list Zbigniewa Józefowskiego zareagował dyrektor szczecińskiego WORD-u Cezary Tkaczyk?

– Po pierwsze, nie mam pojęcia, dlaczego list trafił do ministra. Na razie radni sejmiku zadecydowali, że w Barlinku mogą odbywać się egzaminy. Jeszcze żaden się nie odbył. Jest też oczywiste, że póki Barlinek nie spełni wymogów infrastrukturalnych, nie otworzymy filii.

Potwierdza to burmistrz Barlinka. Póki w mieście nie zmieni się nieco infrastruktura drogowa, egzaminy nie będą się odbywały. A ma się zmienić. Wszystko (m.in. budowa skrzyżowań z sygnalizacją świetlną) powinno zostać wykonane do końca marca. Tak, żeby jeszcze w pierwszej połowie tego roku egzaminy w Barlinku mogły być przeprowadzane.

Minister odpowiada, Gorzów zapowiada monitoring

Okazało się, że wiceminister infrastruktury i budownictwa zareagował na list Zbigniewa Józefowskiego. I poprosił Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (to właśnie tej jednostce podlega WORD w Szczecinie) o wyjaśnienia. Jerzy Szmit chciałby m.in. wiedzieć, czy wskazując Barlinek jako miejscowość, w której można przeprowadzać egzaminy na prawo jazdy, dokonano szczegółowej analizy możliwości wykonania wszystkich obowiązkowych zadań egzaminacyjnych. Bo, zdaniem ministra, samorządy powinny wybierać miejscowości, które mają już odpowiednią infrastrukturę.

– Z pisma wynika, że minister wspiera moją tezę – komentuje Zbigniew Józefowski. – Na pewno będziemy całą sytuację monitorować. Jeśli okaże się, że w Barlinku będą przeprowadzane egzaminy niezgodnie z prawem, oddamy sprawę do sądu.

Będzie infrastruktura, będą egzaminy

W drugiej połowie stycznia, blisko miesiąc po wysłaniu przez wiceministra Jerzego Szmita pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, została wysłana odpowiedź. Jaka?

– Przepisy ustawy o kierujących pojazdami nie określają dodatkowych kryteriów, jakie muszą zostać spełnione, aby konkretne miasto mogło zostać wskazane przez sejmik województwa – wyjaśnia Radosław Soćko z biura prasowego urzędu. – Zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym warunki tworzenia oddziałów terenowych określa statut ośrodka ruchu drogowego. W przypadku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie zapis ten mówi, iż w skład ośrodka mogą wchodzić oddziały terenowe, które tworzy i likwiduje dyrektor ośrodka za zgodą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – pod warunkiem ich samofinansowania.

Soćko dodaje, że jest oczywiste, iż infrastruktura miasta musi umożliwiać przeprowadzanie praktycznej części egzaminu.

– Aktualnie infrastruktura drogowa Barlinka w zdecydowanej części spełnia wymagania niezbędne do realizacji zadań egzaminacyjnych – dodaje Soćko. – Natomiast władze powiatowe i gminne zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji mających na celu uzupełnienie brakującej infrastruktury do czasu rozpoczęcia działalności oddziału terenowego. Zgoda Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenia w Barlinku oddziału terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie ściśle uzależniona będzie od dostosowania przez lokalne władze infrastruktury drogowej Barlinka, a przez to umożliwienie przeprowadzania tam praktycznej części egzaminu na prawo jazdy w pełnym zakresie.

W podobnym tonie wypowiada się dyrektor szczecińskiego WORD-u Cezary Tkaczyk.

– Przecież nic w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzone. Zanim zaczniemy organizować w Barlinku egzaminy, musimy być w 100 proc. pewni, że możemy to zrobić. I chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy martwią się o to, że w powiecie myśliborskim powstanie filia szczecińskiego ośrodka. Dopóki nie będzie w Barlinku odpowiedniej infrastruktury, żaden egzamin nie zostanie przeprowadzony. Przecież to oczywiste!

Jakub Ziębka

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button
  • Brak produktów w koszyku.