Minister przed komisją – LIVE 9 luty 2022 o godzinie 20:30

Featured Video Play Icon

Wczoraj, we wtorek 08 lutego podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury na pytania posłów odpowiadali wiceminister Rafał Weber oraz nowo mianowana dyrektor Departamentu Transportu Drogowego- Renata Rychter.

W oświadczeniu- informacji rozpoczynającej posiedzenie, Rafał Weber odniósł się do sytuacji, w której w bazie pytań egzaminacyjnych znalazły się pytania zawierające błędy. A obecnie służby sprawdzają, cytujemy “czy to ludzki błąd, czy to przypadek, czy to coś więcej”…

Posłowie wskazywali na ewidentne ich zdaniem uchybienia w pracy komisji weryfikacyjnej oraz wyrażali wątpliwość w zachowanie zasad uczciwej konkurencji przy tworzeniu pytań egzaminacyjnych i ich baz. Zadawane pytania dotyczyły także źródeł finansowania prac komisji weryfikacyjnej ze środków przekazywanych przez WORD-y. Co oczywiste, sporo wątpliwości wyrażano w obszarze procedur merytorycznego sprawdzania baz pytań.

Usłyszeliśmy, że Ministerstwo działało przy otwartej kurtynie i wszystkie działania były przejrzyste dla społeczeństwa, a w skali kraju ucierpiało tylko kilkunastu kandydatów, którzy po złożeniu stosownej skargi mają prawo do bezkosztowego ponownego podejścia do egzaminu. Nie ma bowiem, zdaniem ministra, podstawy prawnej do zwrotu wpłat za egzamin teoretyczny.

Czyli … winni zostali już ukarani, program naprawczy błyskawicznie opracowany
i wdrożony. Przyszłość jest świetlana.