Żegnający się z Ministerstwem Infrastruktury sekretarz stanu Rafał Weber apeluje do Ośrodków Szkolenia Kierowców o kształtowanie postaw empatii w stosunku do uczestników ruchu drogowego z niepełnosprawnościami.

W dość niecodziennej formule zwrócenia się bezpośrednio do całej branży szkoleniowej, Rafał Weber apeluje o intensywne działania szkoleniowe na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie obecności osób z niepełnosprawnościami. Ma się to przyczynić do pokonania barier, z którymi na co dzień zmagają się te osoby w przestrzeni ruchu drogowego i jednocześnie umożliwić im aktywność zawodową oraz pełne i samodzielne korzystanie z usług świadczonych przez instytucje publiczne. Minister wskazuje, że jest to istotny komponent rządowego programu Dostępność Plus, realizowanego od 2019 roku. Jednocześnie apeluje on do ośrodków szkolenia o kształtowanie wrażliwości u kandydatów na kierowców, np. nie zajmowanie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a także o właściwe parkowanie w miejscach graniczących z tymi miejscami. Zdaniem Webera instruktorzy powinni uświadamiać kursantom skutki społeczne łamania przepisów w tym zakresie. Nawet chwilowe nieuprawnione parkowanie może stanowić istotną przeszkodę dla osoby z niepełnosprawnością w korzystaniu z usług podmiotu, przy którego siedzibie takie miejsce się znajduje.