Migrują słabo wyszkoleni

Poziom przygotowania kandydatów na kierowców do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B oraz migracja kursantów na egzaminy w WORDach zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach to zagadnienie budzące wiele kontrowersji w branży OSK.

Damian Badura, właściciel Wyższej Szkoły Jazdy DB w Gorzowie uważa, że dyskutując o migracji kandydatów na egzaminy w małych miastach należy przede wszystkim zwracać uwagę na poziom kształcenia w ośrodkach szkolenia kierowców.

Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę kto migruje. Czy jest to osoba, która nie zdała egzaminu jeden raz, czy siedem lub dziewięć razy. A skoro nie zdała dziewięć razy, to kto ją szkolił i w jaki sposób, przecież nie zdała dziewięć razy. Bo jeśli instruktor właściwie wyszkolił kursanta, to zda on egzamin zarówno w Warszawie lub w Krakowie, jak i w Gorzowie.