Miejsce parkingowe dla ciężarnej. Będzie oficjalny znak?

zaparkowane samochody

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie trwa akcja zbierania podpisów w sprawie wprowadzenia miejsc parkingowych przeznaczonych dla kobiet ciężarnych.

Pomysłodawcą znaku jest Marek Poręba, dyrektor rzeszowskiego WORD-u. – Obserwując codzienne życie mieszkańców woj. podkarpackiego zauważyliśmy problemy, z jakimi borykają się kobiety w ciąży – tłumaczy Poręba. – Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znajduje się ciężarna kobieta, jakiej wymaga ochrony i jak cennym darem jest nowe ludzkie życie.

Znak z kobietą w ciąży został już opatentowany. Zarządcy prywatnych i wewnętrznych parkingów mogą je otrzymać w rzeszowskim WORD-zie. Pierwsze miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży są już przed rzeszowskim WORD-em i Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, zainteresowanie i chęć udziału w projekcie zgłosił również Urząd Miasta w Dębicy.

Pomysłodawcy chcą jednak, aby zapis o znaku znalazł się w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Przygotowano już nawet projekt nowelizacji. Zakłada on wprowadzenie artykułu 8b o treści:

Art. 8b. 1. Kobieta w ciąży, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do kierującego pojazdem przewożącego osobę wymienioną w art. 8b.1.

3. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

4. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza o specjalności ginekolog oraz karty ciąży, nie wcześniej jednak niż przed rozpoczęciem 10. tygodnia ciąży.

– Potrzeba 100 tysięcy podpisów, żeby w katalogu oficjalnych znaków ruchu drogowego znalazł się również znak przygotowany przez WORD – mówi Alicja Czach, koordynatorka akcji. Podpisy są zbierane m.in. w galeriach handlowych. W połowie października było ich już około 2 tys.

Nie wszyscy zgadzają się z tym pomysłem, twierdząc m.in., że odebrane zostaną miejsca parkingowe osobom niepełnosprawnym. – Nie jest to prawda – mówi Czach. – Robiliśmy badania, jeździliśmy pod galerie handlowe w godzinach szczytu i podczas weekendów. Sprawdzaliśmy, jakie jest obłożenie tych miejsc i okazywało się, że zazwyczaj są puste. Warto wspomnieć, że na parkingach przed centrami handlowymi nie jest to z reguły jedno miejsce, tylko nawet kilkanaście. Jeżeli na jednym z nich pozwolimy zaparkować kobiecie w ciąży, to myślę, że nie będzie problemu.

Według założeń, z uprzywilejowanego miejsca parkingowego miałyby korzystać kobiety od 10. tygodnia ciąży, na podstawie zaświadczenia od lekarza.

– Kobieta będzie musiała mieć przy sobie takie zaświadczenie – mówi Czach. – Chcemy, aby wydziały komunikacji miały takie naklejki u siebie. Byłyby one drukowane np. raz na trzy lata i można by wycinać w nich daty, tak jak to jest w winietach autostradowych w niektórych krajach.

Rzeszowska koncepcja znaku została zaprezentowana podczas dnia otwartego w WORD-zie, który odbył się 26 maja br. Podobne inicjatywy pojawiały się jednak już wcześniej. Takie nowe rodzaje miejsc parkingowych zaczęły pojawiać się już w 2010 roku. Najpierw w Warszawie, później przy jednym z koszalińskich centrów handlowych. Poznańska Galeria Handlowa Malta zdecydowała się nawet na oddanie kobietom zerowego poziomu parkingu, by nie musiały krążyć po innych kondygnacjach kompleksu. Miejsca na nim są szersze niż zwykle. Są lustra, namalowano dodatkowe strzałki ułatwiające jazdę. Miejsca dla kobiet w ciąży ma również jeden z chojnickich supermarketów. Jak podała „Gazeta Wyborcza”, podobny pomysł w 2011 roku miał senator Dowhan, który rozesłał do wszystkich gmin w województwie lubuskim apel w tej sprawie. Pierwszy znak ustawiono tam 18 maja br. w Strzelcach Krajeńskich. Kolejne dwa ? 25 maja br. w Drezdenku. Obecnie takich znaków stoi w woj. lubuskim jedenaście.

Wkrótce okaże się, czy dzięki działaniom WORD-u Rzeszów katalog oficjalnych znaków ruchu drogowego zastanie rozszerzony.

Maciej Piaszczyński

 

Dodaj komentarz