• manewr

For many candidates, perpendicular parking maneuver is the most difficult one- Dla wielu kierowców manewr parkowania prostopadłego jest najtrudniejszy.

You will perform the diagonal parking maneuver behind the last car on the right- Wykonasz manewr parkowania ukośnego za ostatnim samochodem po prawej stronie.

You made a mistake during the parallel parking maneuver: you crashed the kerb- Popełniłeś błąd podczas manewru parkowania równoległego, uderzyłeś w krawężnik.

W związku z tym, że 'maneuver’ jest słowem pochodzącym z języka francuskiego, dopuszczalnych jest kilka wersji pisowni: ww. maneuver, ale także: manoeuver, manoeuvre. 

Dodaj komentarz