Mandat na maila prosto z fotoradaru

Od 22 maja obowiązuje nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.  Jeśli wyrazimy zgodę, mandat otrzymamy  pocztą elektroniczną, na podany adres e-mail.

Aby uniknąć czekania na mandat w kolejce na poczcie, należy w systemie CANARD założyć konto korzystając z profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Właściciel pojazdu może pobrać mandat, wydrukować i opłacić, elektronicznie lub na poczcie. Cytując rozporządzenie: dopuszcza się wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na przyjęcie mandatu generowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i doręczenie mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy.