Ludzie czekają, bo nie ma kasy

wypełnianie dokumentów

Ponad 50 osób z Opola i okolic nie może zapisać się na kolejny termin państwowego egzaminu na instruktora nauki jazdy, ponieważ nie wiadomo, kiedy się odbędzie… Wszystko przez to, że Urząd Wojewódzki ma problemy z zorganizowaniem na ten cel pieniędzy.

W 2012 r. Urząd Wojewódzki w Opolu przeprowadził 109 jednostek egzaminów teoretycznych i 134 praktycznych. Ostatnia sesja odbyła się 21 marca.

 

Nerwy, oburzenie

 

– To jakiś skandal – oburza się jedna z osób, która chce zdobyć uprawnienia instruktorskie. – Wcześniej z umawianiem się na konkretne terminy egzaminów nie było żadnego problemu, bo były przeprowadzane w równych, niedługich odstępach czasu. Teraz jest inaczej. Byłem w miejscowym WORD-zie, gdzie odbywają się egzaminy. Tam powiedzieli mi, że na razie są zawieszone. Nic z tego nie rozumiem. Nie mogę czekać w nieskończoność, bo chcę szybko podjąć pracę. Nie wiem, dlaczego mi się to uniemożliwia.

Problem znany jest także ośrodkom, które zajmują się prowadzeniem kursów na instruktora nauki jazdy.

– Tak, słyszałem o całej sprawie – potwierdza jeden z właścicieli OSK w Opolu. – Jednak trzeba sobie z tym jakoś radzić. Większość przyszłych instruktorów składa swoje papiery we Wrocławiu i tak zdaje egzamin. Podobno jest dużo łatwiej niż w Opolu.

Osób, które nie mogą doczekać się egzaminu, jest już ponad pięćdziesiąt. Ciągle dzwonią do WORD-u, pytają, kiedy wreszcie będą mogli zdobyć uprawnienia. Tam odpowiadają im, że powinni skierować się do Urzędu Wojewódzkiego. Dlaczego? Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wynajmuje tylko plac manewrowy, salę i pojazdy. Za wszystko płaci UW. Takie przepisy obowiązują od dwóch lat. Wcześniej organizatorami egzaminów były WORD-y.

– Jeśli tylko wojewoda będzie miał pieniądze, to na egzaminy jesteśmy gotowi w każdej chwili – mówi Edward Kinder, szef Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.

 

Egzaminy będą, tylko kiedy?

 

Co na to Urząd Wojewódzki?

– Problem braku środków na egzaminy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy  spowodowany jest przyznaniem zbyt małej kwoty z budżetu państwa na prace komisji egzaminacyjnej – wyjaśnia Jacek Szopiński, rzecznik prasowy UW w Opolu. – Stało się tak pomimo interwencji Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości jeszcze w kwietniu 2011 r.

O jakiej kwocie mowa? Chodzi o 25 tys. zł. Pieniądze rozeszły się jednak błyskawicznie. Wystarczyły tylko do marca. Czy wojewoda opolski ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?

– Wydział Infrastruktury i Nieruchomości zaproponował pozyskanie środków z rezerwy budżetowej wojewody celem sfinansowania egzaminów w drugim kwartale 2012 r. – informuje Szopiński. – Następnie planuje się uzyskanie zgody ministra finansów na przeniesienie środków uzyskanych w wyniku oszczędności na innych wydatkach. Chodzi o to, żeby sfinansować egzaminy w II półroczu tego roku oraz uzupełnić rezerwę wojewody.

Co z tego wyniknie? Rzecznik Szopiński obiecuje, że egzaminy zostaną wznowione najpóźniej do końca czerwca. Do chwili zamknięcia tego numeru „Szkoły Jazdy” jeszcze się to nie stało.

– W latach 1999 – 2010, gdy koszty egzaminów i funkcjonowania komisji pokrywane były z opłat osób egzaminowanych i nie wymagało to angażowania dodatkowych środków z budżetu państwa, w miesiącu odbywało się średnio około sześciu egzaminów – mówi Szopiński. – Uczestniczyli w nich kandydaci na instruktorów praktycznie z całej południowej Polski. Natomiast w 2011 r. w trakcie 32 posiedzeń komisji egzaminacyjnych poddano egzaminom 778 osób (teoria i praktyka), z których uprawnienia instruktora uzyskało 236. W bieżącym roku przeprowadzono już egzaminy dla 243 osób. Z powyższego wynika, iż na terenie województwa opolskiego proces egzaminowania kandydatów na instruktorów jest realizowany pomimo wskazanych w niniejszej informacji zakłóceń. Nie odnotowujemy również sygnałów o niedoborze kadry instruktorskiej na terenie naszego regionu – dodaje Szopiński.

 

Jakub Ziębka

 

Jakie wymagania powinna spełnić osoba, która chce zostać instruktorem nauki jazdy? Musi mieć co najmniej wykształcenie średnie. Nie może być karana za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Musi także przedstawić zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. To nie wszystko. Przyszły instruktor powinien przez co najmniej trzy lata posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami objętymi zakresem szkolenia oraz skończyć kurs. Następnym wymogiem jest zdanie egzaminu państwowego. Przeprowadza go komisja powołana przez wojewodę. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania i obsługi pojazdu. Wszystko w formie pisemnego testu. Jeśli kandydat pomyślnie zda teorię, to przystępuje do egzaminu praktycznego.

 


Dodaj komentarz