List instruktorów do Ministra Infrastruktury

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy wystosował do Ministra Infrastruktury pismo z propozycja rozwiązań w obszarze zmian organizacji egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki  jazdy.  

Autorzy pisma skarżą się, że osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zmuszone są podejmować już przy zapisie decyzję, czy chcą zdawać w danym terminie egzamin tylko teoretyczny, czy też oba egzaminy (teoretyczny i praktyczny) od razu.  W związku z tym, że egzaminy są organizowane stosunkowo rzadko i w niewielu lokalizacjach, kandydaci często podejmują decyzję o zapisie i opłaceniu obu egzaminów na raz. A że od lat zdawalność egzaminu teoretycznego jest na bardzo niskim poziomie, skutkiem jest niedopuszczenie kandydata do egzaminu praktycznego i utrata wpłaconych za ten egzamin pieniędzy. Przedstawiciele środowiska instruktorskiego zauważają, że zapisywanie się przez większość chętnych na oba egzaminy na raz generuje dodatkowe komplikacje w postaci blokady miejsc na egzamin praktyczny dla osób ze zdanym już egzaminem teoretycznym z powodu ograniczonej odgórnie liczby miejsc. Autorzy proponują jednocześnie, aby niezależnie od wyznaczenia standardowych sesji egzaminacyjnych teoretyczno-praktycznych zorganizować dodatkowo 4-5 terminów w roku na egzaminy wyłącznie teoretyczne. Egzaminy te mogłyby się odbywać centralnie, w Warszawie, np. w pomieszczeniach Ministerstwa Infrastruktury lub Wojewody Mazowieckiego. Koszt organizacji takich egzaminów byłby minimalny – odchodzą koszty wynajęcia infrastruktury ODTJ, podróży członków komisji egzaminacyjnej i ich diet.