Likwidujemy i … pozostawiamy Super OSK

  • Z jednej strony kończymy z Super OSK wprowadzając jednolite wymagania dla wszystkich ośrodków szkolenia kierowców.
  • Z drugiej: biorąc pod uwagę proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury przepisy, na rynku zostaną tylko byłe Super OSK.

Widzowie programu Porozmawiajmy o Branży komentowali dyskusję toczoną w studio i zapowiadane przez Ministerstwo Infrastruktury zmiany.

„Te propozycje zmierzają w bardzo niebezpiecznym kierunku, to już kiedyś było. To projekt uderzający w przedsiębiorców”. (Adam Szuster)

Tomasz Matuszewski (zastępca Dyrektora WORDu Warszawa) ma nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury zreflektuje się i jeśli ten pomysł będzie przedmiotem jakichkolwiek spotkań, debat- to na samym końcu.

Tu nie chodzi o to, co niesie ze sobą plac, tylko jaki on ma spełniać cel. Ta formuła łuku, który rzeczywiście, potwierdzam, stanowi najczęstszą przyczynę niezaliczenia dzisiaj egzaminu praktycznego w zakresie kategorii B- ten łuk, z niewielką różnicą, to jest rok 1992. Wydaje mi się, że powinien szybko nastąpić koniec takiego łuku, być może z rozważeniem nie tylko wymiarowości, ale również kryteriów”.