Kursanci wrobili instruktora?

nauka jazdy

Doświadczony instruktor ze Zduńskiej Woli został oskarżony o sfałszowanie dokumentów i wyłudzenie pieniędzy od kursantów. W rzeczywistości zrobił im przysługę, by na egzamin w WORD-zie nie musieli czekać długie miesiące. Wypisał im zaświadczenia o ukończeniu kursu, zanim go odbyli.

Jest wiosna 2008 r. Do jednej ze szkół jazdy w Zduńskiej Woli zgłasza się pani Barbara [imię zmienione red.]. Zawiera umowę, że szkolenie w zakresie kategorii B odbędzie się w następującej kolejności: potwierdzenie odbycia szkolenia w odpowiednich dokumentach, wystawienie zaświadczenia ukończenia kursu nauki jazdy, ustalenie terminu odbycia egzaminu państwowego w WORD w Sieradzu, faktyczne przeprowadzenie szkolenia. Po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu zrezygnowała ze szkolenia i zażądała zwrotu pieniędzy. Zagroziła, że jeżeli ich nie dostanie, zgłosi oszustwo na policji i pójdzie do mediów.

– Wszyscy inni, którzy zawarli powyższą umowę, posiadali pełną zdolność do czynności prawnych. Działali świadomie i wiedzieli, jakie dokumenty podpisują, głównie karty przeprowadzonych zajęć. Nie byli zmuszani do jakichkolwiek działań ze strony OSK – mówi pan Marek, który miał przeprowadzić z kursantami szkolenie.

Pani Barbara namówiła kilka jeszcze innych osób do oskarżenia instruktora o wyłudzenie pieniędzy.

– Nie wiem, co spowodowało, że postąpili w ten sposób. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie wiem, czym się kierowali. Nigdy w przeszłości nie spotkałem się z podobnym przypadkiem. Być może było to działanie konkurencji – żali się pan Marek. – Szkoła, w której pracowałem, nigdy nie miała zamiaru nie wywiązać się z umowy, jak również nie miała zamiaru wyłudzić pieniędzy od kursantów. Ja byłem gotowy do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami zawartymi w umowie. Działałem w dobrej wierze i nigdy nie miałem zamiaru odstąpić od przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Najpierw zaświadczenie, później kurs

Dlaczego pan Marek wypisał zaświadczenie o ukończeniu kursu, choć w rzeczywistości zajęcia nie odbyły się?

 

CZYTAJ DALEJ

1 komentarz do “Kursanci wrobili instruktora?”

  1. Pingback: Solar cells can be combined with other renewable sources.

Dodaj komentarz