Kto winien? WORD-y czy resort?

Według „Dziennika Gazety Prawnej” Ministerstwo Transportu oskarża WORD-y o opieszałość i żąda od nich gotowości na nowe przepisy do 19 stycznia 2013. KSD WORD zaprzecza zarzutom.

Z artykułu „Minister Nowak żąda nowych egzaminów. WORD-y polegną”, który ukazał się w „DGP” dowiadujemy się m.in., że urzędnicy resortu na jednym ze spotkań mieli wytknąć przedstawicielom WORD-ów, że rozporządzenie dotyczące oprogramowania egzaminacyjnego zostało opublikowane we wrześniu i nie różni się od projektu, który był znany już w czerwcu. Mogli więc już dawno przygotować przetarg – tym bardziej że na wdrożenie systemu potrzeba będzie ok. 3 miesięcy.

Dzienniakarze „DGP” zarzucają WORD-om, że choć do rewolucyjnych zmian w egzaminowaniu kandydatów na kierowców zostały cztery miesiące, WORD-y nawet nie rozpisały przetargu na wdrożenie jednolitego systemu informatycznego. Teraz dążą one już tylko do tego, aby tymczasowo ominąć przetarg i wdrożyć system w ramach oferty, która nie przekracza 14 tys. euro.

Anonimowy rozmówca wspomina na łamach „DGP”, że Minister Nowak naciska na WORD-y, bowiem nie może przesunąć kolejny raz terminu, bo inaczej pojawią się nowe wzory prawa jazdy, uwzględniające nowe kategorie uprawnień, których nie będzie wiadomo jak obsłużyć. Nie mówiąc już o porażce wizerunkowej ministra.

Na artykuł szybko zareagowało Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD. Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego biorący udział w konferencji swojego stowarzyszenia (9-11 października) wydali oświadczenie w sprawie artykułu zamieszczonego w „Dzienniku Gazecie Prawnej”:

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wyrażają zaniepokojenie wobec treści oraz celu artykułu „Minister Nowak żąda nowych egzaminów. WORD-y polegną” zamieszczonego w dniu 10 października 2012 roku w Dzienniku Gazeta Prawna.

Artykuł zawiera nieprawdziwe informacje ukazujące w krzywym zwierciadle działania podejmowane przez Dyrektorów Ośrodków w zakresie przygotowania do wdrożenia nowych zasad przeprowadzania egzaminów oraz przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego, którego celem jest wdrożenie jednolitego we wszystkich ośrodkach systemu teleinformatycznego zintegrowanego z systemem tworzonym w starostwach powiatowych.

Rozumiejąc potrzebę dokonania istotnych zmian w polskim systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców środowisko dyrektorów WORD od początku aktywnie pracowało, jako strona społeczna, przy powstaniu ustawy o kierujących pojazdami. Po jej uchwaleniu podjęło konkretne działania wspomagające Resort Transportu przy przygotowaniu rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.

Środowisko WORD-ów, w tym głównie zatrudnionych w nich egzaminatorów i informatyków, w trosce o poprawę bezpieczeństwa na drogach, od momentu uchwalenia ustawy o kierujących czynnie włączyło się w przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych oraz merytorycznych założeń systemu teleinformatycznego, którego głównym celem było usprawnienie procesu organizacji egzaminów oraz uczynienie egzaminowania bardziej transparentnym.

Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD uczestniczyli od początku w pracach Komitetów Sterujących uzgadniając funkcjonalności systemu oraz wyznaczając kierunki działań. Praktycznie w każdym Ośrodku w Polsce od początku grudnia 2011 roku rozpoczęto działania pilotażowe, mające na celu testowanie nowego systemu oraz przygotowanie materiałów filmowych niezbędnych do stworzenia bazy nowych pytań egzaminacyjnych.

Dyrektorom WORD-ów nie można na gruncie prawdy zarzucić braku odpowiedzialności za przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów oraz jakichkolwiek znamion zaniechań lub opieszałości w działaniach, które można było realizować na gruncie obowiązującego prawa.

Sfera zaniechań nie była i nie jest winą środowiska WORD-ów. Potwierdza to Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP przyjęte podczas posiedzenia, które odbyło się w dniach 13-14 września 2012 roku w Zielonej Górze.

W kontekście powyższego niepokoją informacje podane w artykule. Szczególnie, że od dnia 18 kwietnia 2012 roku, pomimo braku publikacji niezbędnych aktów prawnych, Zespoły Robocze intensywnie pracując przygotowały szczegółowe dokumenty precyzujące funkcjonalności nowego systemu. Zatrudnieni eksperci zewnętrzni w zakresie zamówień publicznych jak również systemów informatycznych określili dokładnie parametry zamówienia. Prace związane z ogłoszeniem zamówienia publicznego są w fazie finalnej.

Świadomi odpowiedzialności za zachowanie ciągłości egzaminowania oraz wsparci wiedzą ekspertów dyrektorzy WORD w możliwie krótkim od opublikowania aktów prawnych czasie podpisali porozumienie, którego celem nie jest ominięcie procedur zamówień publicznych, lecz jedynie zapewnienie osobom pragnącym uzyskać prawo jazdy nieprzerwaną możliwość składania egzaminów.

mp

 

13 komentarzy do “Kto winien? WORD-y czy resort?”

 1. Pingback: spa music

 2. Pingback: music to relax

 3. Pingback: deep sleep

 4. Pingback: relaxing harp

 5. Pingback: relaxing sleep music

 6. Pingback: click to find out more

 7. Pingback: jazz cafe

 8. Pingback: lakeside cafe

 9. Pingback: piano music

 10. Pingback: Warm Relaxing Jazz

 11. Pingback: winter jazz relaxing music

 12. Pingback: jazz instrumental

 13. Pingback: outdoor coffee shop

Dodaj komentarz