Kto jest właścicielem Portalu OSK?

  • Ideą założenia Portalu OSK była standaryzacja obiegu dokumentów oraz usprawnienie pracy ośrodków szkolenia kierowców.
  • Gościem Programu Porozmawiajmy o Branży był Tadeusz Wachowski, Dyrektor Pionu Produkcji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, który błyskotliwie i z uśmiechem przedstawił się jako branżysta z piętnastoletnim doświadczeniem i „przedstawiciel fabryki, która produkuje prawa jazdy i rejestruje pojazdy”.

W roku 2013 rozpoczęto wydawanie nowych praw jazdy i zmienił się cały system szkolenia i egzaminowania kierowców. Udostępnianie danych o kandydatach na kierowców, a później obsługa procesu egzaminacyjnego miały być oparte o centralną ewidencję kierowców. Takie były założenia nawet jeszcze wcześniej, w 2009 roku. Niestety, nie doszło wówczas do wdrożenia tego rozwiązania i funkcję obsługi profilu kandydata na kierowcę przejęło PWPW w ramach umowy zawartej z Ministrem Infrastruktury. Zdaniem Tadeusza Wachowskiego był to wtedy jedyny sposób na wdrożenie i uruchomienie wydawania nowych praw jazdy. I właśnie dlatego pojawił się Portal OSK- wymagane było udostępnianie danych o profilach kierowców wszystkim OSK, które będą tego potrzebować.

„Projekt Portal OSK jst realizowany wspólnie przez PWPW i naszych podwykonawców. Natomiast formalnie właścicielem Portalu jest DXC. Razem pracujemy nad rozwojem tego narzędzia, nad dodatkowymi rozwiązaniami i nad tym, jak on może służyć właścicielom ośrodków szkolenia kierowców”.