Krokodyle na stałe w Chorzowie

kontrola drogowa

Inspekcja Transportu Drogowego na stałe zagości na terenie miasta Chorzowa. Podczas przebudowy ulicy Kluczborskiej w 2009 roku, w jej ciągu, zlokalizowano normatywne miejsce do kontroli pojazdów.

Miejsce to posiada odpowiednie wymiary, betonową nawierzchnię, właściwe pochylenia podłużne i poprzeczne,  oraz zaniżenie umożliwiające montowanie przenośnych wag do ważenia pojazdów. Dzięki temu  ITD może prowadzić ciągłe kontrole, co w znacznym stopniu wyeliminuje ruch przeciążonych samochodów  ciężarowych z ulic naszego miasta. Symboliczne przekazanie miejsca do kontroli pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego odbyło się 17 maja. Uczestniczyli w nim Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Bogusław Piotrowski, Naczelnik Wydziału Inspekcji Rafał Kasprzyk oraz Prezydent Miasta Marek Kopel.

Pomysł budowy miejsca do kontroli pojazdów zrodził się w Miejskim Zakładzie Ulic i Mostów już w 2007 roku w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej jednak z realizacją trzeba było czekać do remontu ulicy.  Przedstawiciele ITD zapowiadają stałe, wzmożone kontrole samochodów poruszających się nie tylko po ulicy Kluczborskiej, ale na terenie całego miasta. To pierwsze, ale nie ostatnie takie miejsce na terenie Chorzowa. MZUiM wyznaczył już kolejne dwie lokalizacje. Pierwsza w ciągu ul. Katowickiej w kierunku Bytomia przy Stacji paliw „Bliska” druga na końcowym odcinku DW 902 (DTŚ) w kierunku na Katowic (przed wiaduktem Gałeczki).

Istotą prowadzenia kontroli nie jest krzywdzenie dotkliwą karą finansową, sięgającą nieraz kilkunastu tysięcy złotych przewoźników lecz wymuszenie na nich nie przeciążania własnych pojazdów. Przejazd jednego samochodu ciężarowego o nacisku 100 kN/oś znaczy dla nawierzchni jezdni tyle, co przejazd 130 tys. samochodów osobowych. Natomiast pojazd ciężarowy o nacisku dwukrotnie większym, tj. 200 kN/oś, powoduje 16-krotnie większe zniszczenie nawierzchni drogi.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych nacisków na oś – ITD nakłada na przewoźnika karę pieniężną, która zasila bezpośrednio kasę odpowiedniego Zarządcy Drogi, zaś wpływy z tego tytułu mogą być wykorzystane na remonty zdegradowanych nawierzchni.

Źródło: MZUiM

3 komentarze do “Krokodyle na stałe w Chorzowie”

  1. Pingback: ซุ้มลูกโป่ง

  2. Pingback: ขออย

  3. Pingback: Where can I Buy Ketamine Online

Dodaj komentarz