Motoryzacja we współczesnym świecie jest zjawiskiem, bez którego nie sposób funkcjonować. Aby jednak służyła ludziom w sposób prawidłowy musimy wszyscy postępować według określonych reguł. Mamy nadzieje, że tego właśnie młodzież i dzieci dowiadują się biorąc udział w naszych turniejach.

W bieżącym roku szkolnym organizowany jest XXXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla dzieci szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.


Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie jest organizatorem eliminacji do Turnieju dla szkół z terenu miasta Krakowa.


 


Eliminacje te odbędą się w dniach: 17 i 18 kwietnia 2012 roku.


ORGANIZATORZY


1. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie


2. Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA - Sekcja Kraków (posiada status organizacji pożytku publicznego)


 


CELE TURNIEJU


Celem Turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez :


- popularyzowanie zasad i przepisów,


- kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drogach, zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących,


- popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,


- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.


 


ZASADY ORGANIZACYJNE


1. W Turnieju biorą udział drużyny 3 - osobowe reprezentujące szkołę podstawową lub gimnazjum.


2. Każdy z uczestników musi posiadać kartę rowerową.


3. Uczestnicy rozwiązują test i wykonują zadania praktyczne tj. jazda po rowerowym torze przeszkód oraz w miasteczku ruchu drogowego.


4. Zwycięska drużyna kwalifikuje się do etapu wojewódzkiego.


 


HARMONOGRAM TURNIEJU


1. Konkurencja pisemna - test - 17-04-2012r. w dwóch turach - o godz. 10.30 i 11.30 odbędzie się w Hotelu SWING w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 124


2. Konkurencje sprawnościowe - 18-04-2012r. w 3 turach - od godz. 9.00 do ok. godz. 13:00 odbędą się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego mieszczącego się przy Parku Wodnym w Krakowie ul. Dobrego Pasterza 126.


 Zwycięzcy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród oraz pucharów ufundowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Stowarzyszenie ALTER EGO.


 red


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0