Koszt wypadków na polskich drogach.

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało raport dotyczący kosztów wypadków, do których doszło na polskich drogach w roku 2018. Jest to suma zawrotna, aż 44.9 mld złotych.

Raport dotyczy kosztów społecznych zdarzeń, które opiewają na 55,6 mld złotych. Kolizje drogowe kosztują nas 11,7 mld, a wypadki 44,9 mld.
W ujęciu marko to 2,7 punktu procentowego PKB.
W stosunku do roku 2015 kwota ta wzrosła z 48,2 mld ogólnie. wypadek z osobą lekko ranną to koszt 48,2 tys. złotych , a średni koszt kolizji – 26,7 tys. złotych.

Jeden wypadek z ciężko ranną osobą to koszt rzędu 3.3 mln złotych, a z ofiarą śmiertelną 2,4 mln.
Wypadek z osobą lekko ranną to koszt 48,2 tys. złotych , a średni koszt kolizji – 26,7 tys. złotych.
Sumy te wynikają z pracy służb policyjnych i ratowniczych, kosztów hospitalizacji, pogrzebów, postępowań karnych, rekompensat i zadośćuczynień, a także strat materialnych oraz strat gospodarczych kraju.

Ministerstwo odeszło od sporządzania raportów co roku i wykonuje je w terminie progowym, czyli co trzy lata. Kwoty i kroki ministerstwa pozostawiamy bez komentarza.