W opublikowanym niedawno raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczącym systemu egzaminowania, szkolenia oraz kontroli nad nadawaniem uprawnień, sporo uwag skierowano pod adresem starostw powiatowych. Jednym z tych, które otrzymały ocenę negatywną, było Starostwo Powiatowe w Opatowie.

Przypomnijmy, że kontrola NIK była prowadzona w zeszłym roku, zaś badaniami objęto lata 2013 - 2014 (od wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami, tj. 19 stycznia 2013 roku, do zakończenia czynności kontrolnych w jednostce). Kontrolerzy wzięli pod lupę m.in. urzędy miasta i starostwa powiatowe, odpowiadające za nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców. Ich działania zostały ocenione surowo. Aż cztery z dziesięciu urzędów otrzymały od NIK ocenę negatywną. Wśród nich znalazło się Starostwo Powiatowe w Opatowie.


Zajęcia bez nadzoru


Co w szczegółach zarzuca temu urzędowi Najwyższa Izba Kontroli? Inspektorzy wskazują, że w ramach kontroli OSK nie sprawdzano sposobu prowadzenia przez instruktorów zajęć teoretycznych i praktycznych. Ograniczano się jedynie do skontrolowania wyposażenia sal wykładowych w środki i pomoce dydaktyczne. Postanowiliśmy więc zapytać starostwo, czy coś się w tej kwestii zmieniło. Odpowiedź jest nadzwyczaj lakoniczna - tak.


Kolejną nieprawidłowością wskazaną przez NIK był brak sporządzenia i publikacji analiz statystycznych w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku oraz liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek. Tutaj już odpowiedź starostwa jest dużo bardziej wyczerpująca.


„Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku z powiatu opatowskiego była sporządzona za rok 2013 i obwieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Opatowie. Za 2014 rok również obwieszczono ją w tym samym miejscu, na tablicy informacyjnej starostwa oraz wzbogacono o dodatkowe elementy opisowe wraz z zapisem mówiącym, że nie było skarg na ośrodki. Nadmienia się, że co najmniej od 2009 roku nie było żadnej skargi na żaden ośrodek działający na terenie powiatu opatowskiego” - informuje Tadeusz Bieniek, kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie.


Wydruki i arkusze


Ale na tym lista zarzutów inspektorów Najwyższej Izby Kontroli się nie kończy. W raporcie znalazło się bardzo ciekawe zdanie. Zacytujmy: „W Starostwie Powiatowym w Opatowie kierownik Wydziału Komunikacji na pytanie, na jakiej podstawie w trakcie kontroli OSK stwierdzano, że sposób, forma i zasady przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego były prawidłowe, wyjaśnił, że jedynie na podstawie wydruków z egzaminu teoretycznego oraz arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu oraz przyznał, że nigdy nie obserwował egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w OSK”.


Czy tak jest nadal?


„Obecnie w trakcie kontroli kontrolujący uczestniczy w egzaminie wewnętrznym” - krótko napisał nam Tadeusz Bieniek.


Skrócony obieg


Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz. „W Starostwie Powiatowym w Opatowie dane o zatrzymaniu, utracie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami; zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wobec osoby posiadającej lub nieposiadającej uprawnienia przekazano do CEK nieterminowo w odpowiednio 100, 33 i 90 proc. badanych przypadków” - czytamy w raporcie.


Z informacji przekazanych nam przez starostwo wynika, że i tutaj sytuacja uległa poprawie.


„W celu uniknięcia przedłużania się terminów w grudniu 2014 roku wprowadzono zmiany w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opatowie w części dotyczącej obiegu dokumentów, co spowodowało jego skrócenie” - wyjaśnia Bieniek.


Co z tego wynika?


„Dane o zatrzymaniu lub utracie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami są wprowadzane w ciągu ośmiu godzin od daty wpływu do urzędu. Z kolei zastosowanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wobec osób posiadających lub nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdami wprowadza się w ciągu 24 godzin” - wylicza Bieniek.


Na koniec zapytaliśmy także, czy Starostwo Powiatowe w Opatowie zgadza się z oceną wystawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Tutaj odpowiedź była bardzo krótka - nie.


Jakub Ziębka


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0