Kontrole na granicy z Niemcami aż do lutego

Już od dwóch miesięcy na granicy polsko-niemieckiej i czesko-niemieckiej działają stałe punkty kontroli pojazdów. I nic nie wskazuje, że wkrótce zostaną zniesione. Wręcz przeciwnie.

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało o przedłużeniu kontroli o kolejne dwa miesiące. Argumentem przemawiającym za koniecznością utrzymania kontroli jest ujawnienie w okresie ostatnich dwóch miesięcy w punktach kontroli granicznej aż 3300 (trzech tysięcy trzystu) prób nielegalnego przekroczenia granicy. To oczywiście fatalna wiadomość dla firm transportowych i kierowców zawodowych wykonujących przewozy międzynarodowe. Oznacza ona rozpoczęcie roku w kilku kilometrowych  kolejkach na granicy z zachodnim sąsiadem. Biorąc pod uwagę perspektywę trendów migracyjnych nic nie wskazuje na to, że w późniejszym okresie bieżącego roku sytuacja może się zmienić na lepsze.