Kontrole na granicy polsko-słowackiej

Minister Mariusz Kamiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o podjęciu działań zmierzających do ograniczenia liczby nielegalnych imigrantów przedostających się na terytorium Polski.

Kontrole dotyczyć będą przede wszystkim busów, autobusów i ciężarówek, którymi imigranci przewożeni są najczęściej. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej na granicy polsko-słowackiej Straż Graniczna zatrzymuje coraz więcej osób próbujących przedostać się do Polski. To najczęściej obywatele Syrii lub Turcji, a także Indii. Nielegalnymi przewoźnikami są przeważnie obywatele Gruzji. Wzmacniane są także kontrole na granicy polsko-czeskiej. Coraz częściej pojawia się informacja, że Polska i Czechy stały się nowym elementem układanki tzw. szlaku bałkańskiego, którym nielegalni imigranci starają się masowo przedostać do najbogatszych państw Unii Europejskiej.