Kontrola ITD na zlecenie UW

  • Jakie kary grożą ośrodkom szkolenia, które poświadczają nieprawdę o obecności kierowców na szkoleniu, podczas gdy dokumenty wykazują, że w czasie szkolenia wykonywali oni po prostu swoje obowiązki zawodowe? Jakie ryzyko ponoszą przedsiębiorcy?
  • O wypowiedź poprosiliśmy Agatę Wiśniowską, Zastępcę Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

„Pan wojewoda poprosił nas abyśmy sprawdzili, czy kierowcy, którzy według listy obecności uczestniczyli w szkoleniach faktycznie byli na nich, czy wykonywali przewozy. Nasze kontrole wykazały, były przypadki jeżdżenia pojazdami w tym czasie”.

Jednak to nie ITD w takich sytuacjach wyciąga konsekwencje. Jak informuje Agata Wiśniowska ITD uprawniona jest do nakładania kar na kierowców oraz podmioty wykonujące przewozy za naruszanie przepisów Ustawy o transporcie drogowym.

„Natomiast jeśli chodzi o naruszenia, a właściwie nieprawidłowości w ośrodkach szkolenia, informacje zostały przekazane odpowiednim organom wykonującym nadzór, które prowadziły postępowania, kierowały do odpowiednich organów, łącznie z postępowaniami karnymi”.