Nowy Ład: konsekwencje dla OSK

  • Jaki wpływ na finansową kondycję szkół jazdy będą miały nowe regulacje podatkowe zapowiadane w ramach Nowego Ładu?
  • Rozmawialiśmy o tym z Krzysztofem Bandosem, Prezesem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Prezes PFSSK powiedział, że do tej pory Federacja nie otrzymała jako strona społeczna jakiegokolwiek zaproszenia do stołu rozmów. Mimo tego PFSSK przygotowuje się do skutecznego reprezentowania środowiska OSK, ponieważ większość właścicieli ośrodków znajduje się w grupie średnio zarabiających. W związku z tym właściwie wszystkie ośrodki odczują zmiany wprowadzone w ramach Nowego Ładu.

„Już sama składka zdrowotna, której nie będziemy mogli odliczyć od dochodu, będzie dla nas bardzo znacznym obciążeniem. Będziemy zmuszeni w związku z tym do sporego podniesienia cen, co odbije się na klientach i na społeczeństwie. Ale będzie to konieczne, abyśmy byli w stanie funkcjonować. Jest to na pewno dla nas zagrożenie. Widzę po moim ośrodku, że ten spadek dochodów, przy obecnej cenie, będzie znaczny”.