Konfiskata pojazdu za weekend w kabinie

Belgia jest pierwszym krajem, który rzeczywiście i bardzo rygorystycznie egzekwuje zakaz odbywania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie ciężarówki. Prowadzone przez inspektorów działania wyjaśniające, rozpoczynają się od… aresztowania ciężarówki.

Przykład? Inspekcja pracy w Gent podjęła interwencję u lokalnego przewoźnika współpracującego ze słowackim podwykonawcą. W weekend na terenie zakładu, w samochodach odpoczywało pięciu słowackich kierowców. Inspektorzy natychmiast podjęli decyzję o konfiskacie wszystkich pojazdów słowackiego przewoźnika znajdujących się na miejscu. Ciężarówki zostały zatrzymane na okres pełnego dochodzenia wyjaśniającego warunki zatrudnienia i wynagrodzeń kierowców. Pojazdy stanowią w tym przypadku zabezpieczenie na poczet egzekucji ewentualnej kary. Praktyka i przykłady ostatnich miesięcy  pokazują, że Belgowie mogą być skłonni oddać pojazdy właścicielowi na etapie prowadzonego śledztwa, ale dopiero po wpłaceniu kilkunastu tysięcy euro kaucji za każdą ciężarówkę.