Konfiskata auta pijanego kierowcy już od 1 października? 

Jest taka szansa. Przepisy, będące częścią nowelizacji kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, czekają na podpis Prezydenta.

1 października mają wejść w życie przepisy, na mocy których sąd będzie mógł orzec przepadek auta należącego do kierowcy, który prowadził pojazd mając powyżej jednego promila alkoholu we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Jeśli pojazd nie będzie stanowił wyłącznej własności kierującego lub po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował, albo ukrył podlegający przepadkowi pojazd – orzeczony zostanie przepadek równowartości pojazdu. Wartość pojazdu zostanie określona kwotą ujętą w polisie ubezpieczeniowej pojazdu na rok, w którym popełnione zostało przestępstwo. W przypadku braku polisy, będzie to średnia wartość rynkowa pojazdu. Przepadek pojazdu nie zostanie orzeczony jeżeli sprawca wykonywał, w momencie dokonania przestępstwa, obowiązki służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu, który do niego nie należał. W takim przypadku sprawca będzie musiał wpłacić nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym lub Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.