Konferencja “Zadania Wydziałów Komunikacji w praktyce”

Konferencja odbędzie się w Jastrzębiej Górze w dniach 21-24 listopada. W czasie konferencji firma e-kierowca zaprezentuje nowatorskie, a jednocześnie sprawdzone już od kilku lat w praktyce rozwiązania dotyczące nauczania hybrydowego.

Organizatorem spotkania jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji. Omawiane w czasie konferencji zagadnienia mają znaczący wpływ na funkcjonowanie wydziałów komunikacji w całej Polsce, a tym samym na codzienność dziesiątków milionów kierowców i właścicieli pojazdów. W wydarzeniu, które odbędzie się pod koniec listopada uczestniczyć będą osoby fizyczne i prawne odpowiedzialne za kreowanie prawa związanego z branżą oraz zajmujące się tworzeniem nowoczesnych usług cyfrowych. Dotychczas nie zapraszano żadnych podmiotów zewnętrznych, ale teraz pojawią się firmy, których pomysły mają szansę zmienić branżę na lepsze. W konferencji weźmie udział, m.in. firma e-kierowca, która w swoim wystąpieniu 23 listopada przedstawi innowacyjne metody nauczania kandydatów na kierowców, a także, posługując się przykładem swojego sukcesu,  przedstawi zalety szkoleń zdalnych.