„System egzaminowania i szkolenia kierowców w praktyce” to tytuł konferencji, w której na zaproszenie Polskiej Wytwórnii Papierów Wartościowych uczestniczyli dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz zaproszeni goście.

Konferencja zorganizowana została w hotelu Kawallo k/ Płocka, wśród zaproszonych prelegentów byli dr Renata Rychter dyr. Departamentu Transportu Drogowego oraz  prof. Marcin Ślęzak dyr. Instytutu Transportu Samochodowego, który przedstawił analizę wyników egzaminów i błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców. Przedstawione zostało także porównanie skuteczności procesu przygotowania się do egzaminu z teorii na kursach w OSK i metodą eksternistyczną – wyniki są zaskakujące. W WORD-ach, które zostały wybrane do porównania, kandydaci przygotowujący się samodzielnie, osiągali lepsze wyniki od osób korzystających z zajęć teoretycznych prowadzonych przez szkoły jazdy. Kandydatów przygotowujących się samodzielnie jest coraz więcej: to już 27% w Pile i 41% w Koszalinie. W ujęciu całościowym ⅓ kandydatów zalicza teorię i praktykę w pierwszym podejściu, a ¾ kandydatów potrzebuje maksymalnie trzech podejść do egzaminu z teorii i praktyki. Rekordzista zdał egzamin z praktyki w 42 próbie. Instytut Transportu Samochodowego przygotował także analizę poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w dużych miastach oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa ze strony młodych, niedoświadczonych kierowców. W wybranych do analizy województwach: lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, młodzi kierowcy stanowią aż 25% ofiar śmiertelnych wypadków na drogach. I to jest obszar do podjęcia zdecydowanych działań.