Konferencja Polskiej Izby Gospodarczej OSK

Konferencja “Rola OSK w podnoszeniu jakości szkolenia kierowców- dobre praktyki w bezpieczeństwie ruchu drogowego” odbyła się w Cedzynie koło Kielc. 

Była to dwunasta konferencja szkoleniowa zorganizowana przez PIGOSK – uczestniczyło w niej 109 osób. Jako prelegenci wystąpili:   dr Renata Rychter – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prof. dr hab. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, prof. WAT Jerzy Jackowski – Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wojskowej Akademii Technicznej, dr Ewa Odachowska-Rogalska z Instytutu Transportu Samochodowego, Tomasz Dziuganowski – prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów, Robert Dorosz – wiceprezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów oraz Roman Stencel – Rzecznik Praw Przedsiębiorców OSK. Oczywiście ważnym elementem konferencji były liczne spotkania integracyjne uczestników.