Kierowcy spoza Unii – w Niemczech będzie ich więcej

Systemowa zmiana przepisów zakłada, że wizy będą wydawane kierowcom na podstawie oświadczenia pracodawcy, że przyszły pracownik jest z zawodu kierowcą ciężarówki. To przełomowa decyzja niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Według nowych przepisów odpowiedzialność za dopełnienie obowiązków weryfikacyjnych i ewentualne uzupełnienie uprawnień będzie spoczywać na pracodawcy. Dotychczas wizę mogli otrzymać wyłącznie kierowcy legitymujący się w procesie aplikacji prawem jazdy wydanym w kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz unijną kwalifikacją wstępną. Zmiana w przepisach oznacza, że kierowcom z takich państw jak Mołdawia lub Ukraina będzie zdecydowanie łatwiej rozpocząć pracę w Niemczech. Możemy tylko spekulować jakie konsekwencje będą miały nowe rozwiązania dla polskich przewoźników masowo zatrudniających kierowców spoza państw Unii Europejskiej.