Z najnowszego badania, zleconego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wynika, że spada wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu. Najczęściej przepisy łamią kierowcy z województw małopolskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.

Badanie przeprowadziły Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult. Zebrano dane o prawie 100 tys. kierujących pojazdami (w tym ponad 80 tys. samochodami osobowymi, 683 - taksówkami) w szesnastu województwach na wszystkich kategoriach dróg, czyli autostradach, drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych.


- Zlecanie tego typu badań pozwala nam na bieżąco diagnozować skalę problemu, obserwować zmiany zjawiska w czasie i rekomendować odpowiednie środki zaradcze - wyjaśnia Agata Foks, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. - Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu informowanie i uświadamianie kierowcom, jak dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drodze są ryzykowne zachowania, w tym korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu.


Na ekspresówkach i obszarze zabudowanym


Wyniki badania mogą napawać optymizmem. Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi w Polsce spadł z 4,1 proc. w 2014 roku do 2,9 proc. w pierwszej połowie 2015 roku.


Badanie pokazuje, że więcej kobiet (3,1 proc.) niż mężczyzn (2,9 proc.) korzystało w 2015 roku z telefonów podczas jazdy. Były to głównie osoby dorosłe od 25 do 60 lat (3,1 proc.). Najmniej rozmów przeprowadziły osoby starsze, powyżej 61. roku życia (0,9 proc.). Pomiary pokazały, że więcej kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefonów komórkowych na obszarze niezabudowanym - 3,1 proc. niż zabudowanym - 2,9 proc. Biorąc pod uwagę rodzaj drogi - najczęściej rozmawiamy przez telefon na drogach ekspresowych - 5,2 proc., najrzadziej na autostradach - 1,9 proc. Wskaźnik obejmujący kierujących pozostałymi pojazdami (ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w pierwszej połowie 2015 roku 4,4 proc.


W przeprowadzonym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 roku badaniu opinii publicznej na pytanie: jak często podczas jazdy samochodem/motocyklem rozmawia pan(i) przez telefon komórkowy, aż 64 proc. kierowców zadeklarowało, że rozmawia odpowiednio: rzadko (26 proc.), czasami (27 proc.), często (7 proc.) i bardzo często (4 proc.).


Rozmawiasz? Mocno ryzykujesz


- Rozmawianie przez telefon w czasie jazdy obniża zdolność prawidłowego prowadzenia pojazdu i wpływa bezpośrednio na czas reakcji kierowcy - dodaje Agata Foks. - Przekłada się tym samym np. na długość drogi hamowania, możliwość zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami czy skuteczność reagowania w przypadku wystąpienia na drodze sytuacji zagrożenia. Pamiętajmy, że ludzki umysł ma ograniczone możliwości przetwarzania docierających informacji. Gdy wykonujemy kilka czynności równocześnie, każda z nich uzyskuje odpowiednio mniej uwagi. Im czynności te są bardziej skomplikowane, tym większe ryzyko spowodowania wypadku.


Jak wyglądają wyniki badania, jeśli wziąć pod uwagę miejsce zamieszkania kierowców? Najwyższy wskaźnik korzystania z telefonów podczas jazdy wśród wszystkich szesnastu regionów zanotowano w województwach: małopolskim (5,2 proc.), wielkopolskim (5,0 proc.) i mazowieckim (4,6 proc.). Najniższy w województwach: pomorskim (1,3 proc.), śląskim (1,7 proc.) i warmińsko-mazurskim (1,8 proc.).


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0