Kierowca przedwcześnie wysłany na egzamin

Sąd Najwyższy

Nie można wysłać kierowcy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji bez rozpatrzenia odwołania od naliczonych punktów – donosi „Rzeczpospolita”.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt I OSK 365/10).

 

Na taki egzamin skierował Marzenę D. starosta wejherowski na wniosek komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

 

Dwa dni po wydaniu decyzji Marzena D. wysłała pismo, że w związku z omyłkowym naliczeniem jej punktów karnych przez Komendę Powiatową Policji w Lęborku po wyroku tamtejszego Sądu Rejonowego złożyła do tego sądu sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Mimo to starosta cofnął jej prawo jazdy do czasu zdania egzaminu, na który Marzena D. się nie zgłosiła. Decyzję starosty utrzymało w mocy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. W jego ocenie taka decyzja, wydana na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a prawa o ruchu drogowym, jest jedynie konsekwencją niepoddania się obowiązkowi powtórnego sprawdzenia kwalifikacji, przewidywanemu w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b tej ustawy. Nie dotyczy samych podstaw skierowania na egzamin. Okoliczności, jakie to uzasadniały, nie mogą być przedmiotem ustaleń dotyczących cofnięcia uprawnień. Istotne jest to, czy kierowca został zobowiązany do poddania się egzaminowi kontrolnemu i czy to zrobił. Jeżeli nie, starosta miał obowiązek cofnąć prawo jazdy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Marzena D. wytknęła, że SKO nie rozważyło możliwości zawieszenia postępowania do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie skazania za wykroczenie drogowe, którego nie była sprawcą.

SKO słusznie uznało, że do wydania decyzji o cofnięciu prawa jazdy wystarczy samo stwierdzenie niepoddania się egzaminowi sprawdzającemu orzekł WSA. Błędnie natomiast oceniło, że skierowanie na taki egzamin było decyzją ostateczną, chociaż nie zostało rozpatrzone pismo Marzeny D. informujące o złożonym w sądzie sprzeciwie wobec naliczonych punktów karnych. Sąd uchylił zatem decyzje starosty i SKO jako wydane z naruszeniem prawa.

NSA, do którego SKO wniosło skargę kasacyjną, podzielił stanowisko WSA. Do wydania decyzji o cofnięciu prawa jazdy na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a prawa o ruchu drogowym niezbędna jest ostateczna decyzja o skierowaniu na egzamin kontrolny stwierdził (sygnatura akt I OSK 365/10).

1 komentarz do “Kierowca przedwcześnie wysłany na egzamin”

  1. Pingback: Devops Consulting services

Dodaj komentarz