Pomysł programu „Kierowca bez barier” jest pierwszym w Polsce projektem rozwiązania systemowego, mającego za cel zwiększenie dostępu do kursów nauki jazdy dla osób z różnymi dysfunkcjami i stworzenie im tym samym realnej szansy na aktywizację społeczną i zawodową.

Program został opracowany w Stowarzyszeniu SPiNKa przy współudziale Instytutu Transportu Samochodowego i w zamierzeniu jego twórców ma być przełomem w realizacji aspiracji motoryzacyjnych osób niepełnosprawnych. Wystartuje pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku. Założenia, jakie stanowią istotę tego programu, są następujące:

•             ustalenie jednej, spójnej procedury szkolenia;

•             weryfikacja i selekcja kadry wykładowców i instruktorów;

•             zorganizowanie sieci ośrodków nauki jazdy na terenie całego kraju;

•             wyposażenie ośrodków w profesjonalnie oprzyrządowane samochody do nauki jazdy;

•             wsparcie finansowe dla wszystkich chętnych kandydatów na kierowców;

•             egzamin państwowy.

Zakres szkolenia i kadra

Szkolenie, obok ustawowo przewidzianego zakresu wiedzy i tematów, których opanowanie jest wymagane od każdego kursanta, zakłada uzupełnienie m.in. o następujące dodatkowe elementy:

a) włączenie do wykładów teoretycznych dodatkowych tematów, takich jak:

– wykład z technik adaptacji specjalistycznej pojazdów,

– wykład z zachowań antystresowych w sytuacjach ekstremalnych;

b) udział tłumacza języka migowego (gdzie to konieczne);

c) zwiększenie liczby godzin jazd praktycznych do 40;

d) włączenie do procesu szkolenia seansów ćwiczeniowych na symulatorach jazdy.

Jak wspomniano już wyżej, nie każdy wykładowca i instruktor jest w stanie sprostać często specyficznym wymaganiom takiej grupy kursantów. Równolegle z uruchamianiem pierwszych kursów rozpoczniemy programowe szkolenia dla wszystkich chętnych wykładowców i instruktorów, którzy będą chcieli zajmować się w praktyce szkoleniem niepełnosprawnych kursantów. Kurs taki zakończy się wydaniem specjalnego certyfikatu, będącego potwierdzeniem wyższych kwalifikacji zawodowych każdego, kto go ukończy.

Sieć ośrodków na terenie całego kraju

Przewidujemy stworzenie sieci około 40 ośrodków nauki jazdy. Będą to ośrodki już istniejące, do których zgłosimy się z propozycją współpracy w realizacji programu „Kierowca bez barier”. Do ośrodków tych (odpowiednio wytypowanych) wyślemy specjalnie opracowaną ankietę, która pozwoli ocenić stopień przygotowania takiego ośrodka do prowadzenia specjalistycznego szkolenia osób niepełnosprawnych. Pozytywny casting będzie podstawą do podpisania umowy o stałej współpracy. Każdy z takich ośrodków uzyska prawo do posługiwania się logo programu oraz logo sponsora wspierającego finansowo każdego kursanta. Czynić będziemy centralnie wszelkie starania, aby przynależność do sieci takich ośrodków była nobilitująca i wyróżniała je spośród pozostałych.

 Samochody do szkolenia

Fakt posiadania odpowiednio oprzyrządowanego auta będzie traktowany jako atut. Brak pojazdu nie eliminuje ośrodka z ubiegania się o przynależność do sieci. Stowarzyszenie

SPiNKa, jako organizacja środowiskowa, specjalizująca się w tworzeniu platformy usług motoryzacyjnych dla tej społeczności klientów, ma możliwość dofinansowania kosztów adaptacji specjalistycznej samochodu dla każdej szkoły nauki jazdy. Stowarzyszenie SPiNKa może również aranżować zakup samochodu do nauki jazdy (dowolnej marki) dla takiego ośrodka nauki jazdy, gwarantując specjalne ceny, jakich jest adresatem z racji szeroko rozwijanej współpracy z różnymi koncernami samochodowymi. W niedalekiej przyszłości przewidujemy także możliwość czarterowania od nas pojazdów specjalnie oprzyrządowanych, które z racji nietypowych dysfunkcji będą w naszym posiadaniu. Pojazd taki będzie delegowany do poszczególnych ośrodków, a po zakończonym kursie i egzaminach wróci do centralnej bazy lub będzie przekazany według potrzeb do innego ośrodka.

 

Wsparcie finansowe

Założeniem jest, że każdy kandydat na kursanta będzie mógł się ubiegać w Stowarzyszeniu SPiNKa o dofinansowanie kosztów udziału w takim kursie. Stowarzyszenie zajmować się będzie pozyskiwaniem takich środków od sponsorów zewnętrznych. Kursant może również otrzymać dofinansowanie z innych źródeł (PFRON, PCPR). Jako zasadę powszechnie obowiązującą każdego kursanta, wprowadzamy zasadę udziału własnego partycypowania w kosztach takiego kursu. Wychodzimy bowiem z założenia, że fakt taki przyczyni się do wzmocnienia motywacji osobistych i determinacji w chęci pozytywnego ukończenia szkolenia.

 

Egzamin państwowy

Niepełnosprawny kursant nie może liczyć na jakąkolwiek taryfę ulgową podczas egzaminu. Wprost przeciwnie. Bezpieczeństwo przyszłego kierowcy, który zawsze będzie musiał angażować w kierowanie pojazdem więcej wysiłku i koncentracji, skłania do pryncypialnych zachowań w procesie egzaminacyjnym. Jednak egzaminowana osoba niepełnosprawna powinna móc liczyć na profesjonalizm egzaminu, nienaganne maniery egzaminatora, jego osobisty takt i kulturę zachowania oraz poczucie wysokiej odpowiedzialności za los przyszłego, niepełnosprawnego kierowcy. W tym celu czynimy już stosowne konsultacje merytoryczne z udziałem kierownictwa WORD Warszawa. Mamy pełne przekonanie o rozumieniu naszych intencji, co przejawia się bardzo pozytywnym i aktywnym udziałem doświadczonych egzaminatorów we współtworzeniu scenariusza takich egzaminów.

Krzysztof Marciniak

Dodaj komentarz