Kierowca autobusu i maszynista funkcjonariuszami publicznymi

14 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Przyznany kierowcom transportu publicznego status funkcjonariusza publicznego sprawi, że ewentualni sprawcy wymierzonych przeciwko nim przestępstw poniosą bardziej surowe konsekwencje.

Przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się nietykalność cielesna maszynistów, motorniczych lub kierowców autobusów. W ostatnich latach opinia publiczna była wielokrotnie zbulwersowana doniesieniami prasowymi o przypadkach agresji skierowanych przeciwko kierowcom transportu publicznego. Niektórzy, np. siedemdziesięcioletni kierowca poznańskiego MPK, zostali dotkliwie pobici. Posłowie podkreślali, że status funkcjonariusza publicznego oznacza nietykalność cielesną, godność osobistą, a także szacunek do realizowanych obowiązków zawodowych. To także wyrównanie statusu względem obowiązków kierowcy wykonującego przewóz pasażerów, który przede wszystkim jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.