„Kierowca 50+. Pakiet edukacyjny” – spotkanie w ITS

W dniu 24 stycznia 2012 r. w siedzibie ITS odbyło się spotkanie, którego celem było określenie możliwości praktycznego wdrożenia projektu „Kierowca 50+. Pakiet edukacyjny”, zrealizowanego w 2011 roku w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji i organizacji, w tym Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Polskiego Związku Motorowego, Automobilklubu Polski, Polskiego Stowarzyszenia Motorowego, a także przedstawiciele mediów.

Instytut Transportu Samochodowego reprezentował dyrektor dr inż. Andrzej Wojciechowski, z-ca dyrektora ds. Techniki i Współpracy Międzynarodowej mgr inż. Wojciech Przybylski oraz pracownicy Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – realizatorzy projektu.

W wyniku ożywionej i konstruktywnej dyskusji ustalono, że w połowie lutego br. odbędzie się kolejne spotkanie, w ramach którego zostaną przedstawione konkretne propozycje współpracy.

red