Kiepski poziom przygotowania

Nie, bo nie! Ostro o obecnych instruktorach nauki jazdy. Czy słusznie?

Sławomir Moszczyński w rozmowie podczas programu Porozmawiajmy o Branży:

Legendarny słaby instruktor negatywnie ocenił poziom wiedzy współczesnych instruktorów, określając go jako kiepski merytorycznie. Jako przykład podał wypowiedzi na branżowych forach internetowych. Mówiąc o roszczeniowej postawie kandydatów wchodzących do zawodu, stwierdził:

Stanął w kolejce po rozum, tylko nie stał, bo go nogi bolały. Wyszedł i zapomniał wrócić.