keep the hands on …./ keep the foot on …

  • trzymaj/ utrzymuj/ nie puszczaj, itd.

Fajne, bardzo przydatne słowo, któremu nadajemy różne znaczenia kontekstowe, popatrzcie:

Keep the hands on the steering wheel throughout the drive- Trzymaj dłonie na kierownicy przez całą jazdę.

Keep your left foot on the clutch and release it gradually- Trzymaj lewą stopę na pedale sprzęgła i zwalniaj go stopniowo.

Keep on driving in the same direction- Jedź dalej (utrzymuj kierunek jazdy) w tym samym kierunku.

Keep your attention focused on the traffic- Nieustannie zwracaj uwagę (utrzymuj uwagę) na ruch uliczny.

I… tak jak na zdjęciu

Keep clear of the side of the road- Utrzymuj odległość od pobocza.

Keep clear of …- może także być synonimem dla keep distance:

Keep distance from/ Keep clear of the car in front of you- Utrzymuj odległość od samochodu jadącego przed tobą.

Dodaj komentarz