Kampania, kolejny apel do kierowców

Sporo ostatnio kampanii promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego finansowanych z publicznych środków. Właśnie ruszyła następna: Inni też popełniają błędy, zwolnij. 

Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury i przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Konrad Romik – sekretarz Rady zainaugurowali akcję, której przewodni spot telewizyjny apeluje do kierowców o zdjęcie nogi z gazu. W inaugurującym akcję wystąpieniu, Andrzej Adamczyk zaapelował o empatię i zrozumienie wobec kierowców, którzy popełniają na drodze błędy. Minister infrastruktury powiedział: tylko od naszej ostrożności i odpowiedniej reakcji zależy, jakie będą ostatecznie skutki naszych działań na drodze. Kampania „Inni też popełniają błędy. Zwolnij” zatrzymuje czas tak, aby pokazać, że pewnych zjawisk już nie można odwrócić, choćbyśmy bardzo tego chcieli. Z kolei wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że nadmierna, drastycznie przekroczona prędkość, szczególnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych to wciąż główny zabójca na polskich drogach.