Jeszcze ostrzejsze kary dla nietrzeźwych kierowców

Od 1 października obowiązują zaostrzone kary dla kierowców, którzy wsiedli za kółko po kilku głębszych. Dotkliwe kary zostaną wymierzone także trzeźwym kierowcom, których nieostrożna jazda spowodowała katastrofę.

W roku 2022 policja zatrzymała w Polsce 100 tysięcy pijanych kierowców, a przez pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku było ich 47 tysięcy. Te dane są zatrważające. Prawodawca stoi na stanowisku, że tylko dalsze zaostrzanie kar może wpłynąć na postawę kierowców. Od 1 października obowiązuje nowy przepis kodeksu karnego, w brzmieniu: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.  Gdy ofiara wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę umrze, sprawca pójdzie do więzienia na minimum 5 lat, a maksymalny wymiar kary wyniesie 16 lat. Zaostrzone zostały również kary dla trzeźwych sprawców katastrof, w których wiele osób ponosi uszczerbek na zdrowiu lub ginie. Winni pójdą do więzienia na od 2 do 15 lat.