Jerzy Polaczek: niezbędna jest standaryzacja i podnoszenie świadomości

Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury podsumował zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jerzy Polaczek powiedział, że nowe przepisy będą miały znaczący wpływ na zachowanie i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wskazał również konsekwencje, które rzadziej podkreślane są w przekazie publicznym.

„Zmiana będzie bardzo konkretnym motywem dla zarządców infrastruktury drogowej co do standaryzacji oznakowania przejść dla pieszych, niezależnie od tego czy jest to droga gminna, powiatowa czy wojewódzka. Stworzone zostają bardzo dobre podstawy do działania dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, jak i dla administracji rządowej”.

Zdaniem Jerzego Polaczka ważne jest podkreślanie i uświadamianie praw i obowiązków spoczywających na kierujących pojazdami i pieszych wchodzących na przejście dla pieszych lub już na nim się znajdujących.