W poniedziałek MSZ uruchomił internetowy system zgłaszania podróży zagranicznych, który w przypadku zagrożenia np. trzęsieniem ziemi lub tsunami, umożliwi polskim konsulatom na całym świecie szybki kontakt z naszymi obywatelami.

MSZ zachęca wszystkich Polaków wyjeżdżających za granicę do zgłoszenia wyjazdu poprzez stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl. Rejestracja podróży jest dobrowolna.


 


Rzecznik resortu Piotr Paszkowski podkreślił, że system zgłaszania podróży zagranicznych może okazać się bardzo przydatny szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W ostatnich latach takie dramatyczne zdarzenia, które wymagały kontaktu z polskimi obywatelami to np.: tsunami w Azji Południowo-Wschodniej, trzęsienia ziemi we Włoszech, na Haiti i w Chile, konflikty zbrojne w różnych regionach świata czy lawiny błotne w Andach.


 


- W tej chwili Polak podróżujący za granicą informacje o istniejących zagrożeniach czerpie głównie z mediów, ale gdy przebywa w egzotycznym miejscu i jest odcięty od bieżącej informacji, jego sytuacja staje się bardzo trudna. Uruchomienie nowego systemu pozwoli nam w krótkim czasie dotrzeć do takiej osoby - powiedział Paszkowski.


 


Do tej pory w przypadkach trudnych MSZ uruchamiało specjalną linię telefoniczną, za pomocą której rodziny osób przebywających za granicą mogły przekazywać dane kontaktowe i informacje o miejscu pobytu swoich bliskich. - Takie rozwiązanie do tej pory sprawdzało się, ale wymagało podjęcia wielu działań w krótkim czasie. Zarejestrowanie się w nowym systemie pozwoli bardzo szybko dotrzeć do naszego obywatela, któremu zostanie udzielona niezbędna pomoc konsularna i informacyjna - zaznaczył Paszkowski.


 


W celu skorzystania z nowego systemu na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl, w zakładce "zgłoszenie podróży" należy wpisać dane kontaktowe, podając przy tym możliwie precyzyjnie termin i miejsce pobytu za granicą oraz ewentualnie wskazując dane osoby w kraju, z którą konsul mógłby uzyskać kontakt w razie potrzeby Wpisów można dokonać nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanego wyjazdu; możliwe jest także dokonywanie zmian lub uaktualnień w treści wpisu także podczas pobytu za granicą. Wszystkie dane są automatycznie usuwane z systemu w ciągu dwóch dni po deklarowanym terminie powrotu.


 


W przypadku wystąpienia zagrożenia, konsul korzystając z poczty elektronicznej lub wiadomości SMS powiadamia o zagrożeniu przebywających na danym obszarze obywateli polskich zarejestrowanych w systemie. Identycznie będą dystrybuowane inne ważne informacje dotyczące naszych obywateli, np. zarządzenie ewakuacji lub wskazanie bezpiecznych miejsc schronienia.


 


System zgłaszania podróży zagranicznych jest częścią uruchomionego w kwietniu projektu "e-konsulat", który umożliwia m.in. ubieganie się o wizę czy paszport przez internet.


Mp/PAP


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0