Jednolite nazwy dla paliw

Jednolite nazwy dla paliw

Nareszcie doczekamy się prawa, którego jesteśmy warci, a bez którego moglibyśmy popełniać błędy.

Ministerstwo Klimatu wprowadzi w życie rozporządzenie „w sprawie sposobu oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów wskazującego na rodzaj wydawanego paliwa ciekłego oraz formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego”.

Już niedługo na stacjach pojawią się jednolite nazwy dla paliw, którymi tankujemy nasze pojazdy.

Literą E w kółku oznaczony będzie pistolet z benzyną, a literą B w kwadracie oznaczony będzie pistolet z olejem napędowym.

Ministerstwo motywuje wprowadzenie zmian faktem, że dotychczas nie istniała regulacja, która wprowadzałaby konieczność jednolitego nazewnictwa i wzornictwa. Dotychczasowe nazwy były umowne i wynikały z tego, co przyjął producent i dystrybutor paliwa.