Jan Buczek: Byliśmy liderem

  • Sytuacja polskich firm transportowych jest od kilku lat coraz trudniejsza. Takie czynniki jak pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy sprawiają, że transport- do niedawna klejnot w koronie polskiej gospodarki- przeżywa trudne chwile.
  • Gościem programu Porozmawiajmy o Branży był Jan Buczek, Prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Jan Buczek przypomina, że polski biznes transportowy był przez lata liderem w Unii Europejskiej i dysponuje największym potencjałem. W związku z rozmiarami aktywności branży, ostatnie lata uderzyły w polskie firmy transportowe szczególnie mocno: COViD, wojna, wprowadzenie rozmaitych eksperymentów gospodarczych.

Nie jesteśmy w stanie przenieść fanaberii naszych polityków na działalność firm transportowych.

Jan Buczek

„Nie możemy wyższych kosztów przenieść na klienta, bo klient ma do wyboru wielu innych uczestników rynku, oprócz nas. Są Litwini, którzy korzystają z przychylności swojego rządu wręcz przymykającego oko na różne niedociągnięcia lub próby omijania regulacji międzynarodowych, w przeciwieństwie do naszych organów kontrolnych. Z podobnych bonusów jak Litwini korzystają Węgrzy, Słowacy, Czesi, Rumuni. Na ogólnoeuropejskim rynku są to poważni gracze, którzy zacierają dziś ręce i przejmują nasz rynek”.