Jak szkolić wg ustawy?

  • Przepisy wykonawcze, które doprecyzują sposób prowadzenia szkolenia na podstawie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wejdą w życie nawet po upływie sześciu miesięcy od daty jej ogłoszenia.

Michał Łydka, radca prawny podkreśla, że wiele zależy w tym zakresie od tempa ministerialnych prac nad rozporządzeniem wykonawczym dotyczącym szkolenia kierowców zawodowych.

„Jeśli chodzi o szkolenie na odległość- trzeba będzie poczekać na przepisy wykonawcze. Szczegóły, czyli na przykład program szkolenia, doprecyzowanie które zajęcia będzie można prowadzić zdalnie, jak ma wyglądać system wykorzystywany do szkolenia zdalnego. To wszystko jest uzależnione od kształtu rozporządzenia, którego projekt już był”.

Projekt ten można znaleźć na stronie internetowej Sejmu, w wykazie dokumentów legislacyjnych towarzyszących parlamentarnym pracom nad ustawą. Przy czym Michał Łydka zaznacza, że w większości są to rozwiązania obowiązujące już teraz z dodanymi przepisami dotyczącymi szkolenia na odległość.

„Prace będą jeszcze prowadzone. Zakładam, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.PL będzie brało udział również w pracach nad tym aktem wykonawczym, ale trudno jest obecnie wyrokować kiedy ukaże się on w wykazie legislacyjnym”.