Jak przetrwać na malejącym rynku – LIVE Porozmawiajmy o branży 30 marca o 20:30

Featured Video Play Icon

Kursantów jest coraz mniej. Nie ma co zaklinać rzeczywistości. Decyduje o tym demografia, rozwój alternatywnych metod przemieszczania się w miastach, źle rozumiana moda na postawy pro-ekologiczne. Przyczyn jest zapewne jeszcze więcej.

Trend wydaje się trwały i trudno przewidywać jego odwrócenie.
· Co mogą więc zrobić ośrodki szkolenia kierowców, aby przetrwać na rynku malejącym?
· Poszerzać ofertę o nowe kursy, czy dywersyfikować działalność o usługi nierealizowane do tej pory?
· Inwestować w ośrodek i kadrę, czy trzymać się jak największego reżimu wydatków?
· Intensywnie się promować, czy polegać na rekomendacjach i marketingu szeptanym?

Za branżą dwa bardzo trudne lata. Przetrwanie sporo nas kosztowało. Czasu, wysiłku i pieniędzy. Przyszłość nie rysuje się barwami optymistycznymi, więc co zrobić aby przetrwać…?