ITD formacją mundurową

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący Inspekcji Transportu Drogowego. Celem rozporządzenia ma być podniesienie efektywności wykonywanych przez nią działań.

Główną zmianą jest transformacja ITD w formację umundurowaną. Inspektorzy otrzymają status funkcjonariuszy, a przepisy ich dotyczące zostaną całościowo uregulowane. Dodatkowo, Inspekcja uzyska możliwość swobodnego rozmieszczenia swoich pracowników na obszarze całego kraju.  Nowe pomysły pomogą usprawnić działania ITD oraz pozytywnie wpłynąć na skuteczność prowadzonych przez nią kontroli drogowych, również w niedziele, święta i w porze nocnej. Jak twierdzi minister infrastruktury, Alvin Gajadhur: Sprawne zarządzanie profesjonalnie przygotowanymi funkcjonariuszami Inspekcji, pozwalające na bezpośrednie reagowanie na zaistniałe zdarzenia, korzystnie wpłynie na skuteczność przeprowadzanych kontroli, a tym samym na ochronę krajowego rynku wewnętrznego przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją.