– Systematyczne działania, czyli kampanie społeczne, akcje, warsztaty profilaktyczne, imprezy czy turnieje i konkursy o tematyce BRD w dużej mierze przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wśród niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów) oraz kierujących pojazdami – uważa Dariusz Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Do zadań WORD-ów należą działania dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ośrodkiem, który w ostatnim czasie wydał na cel najwięcej pieniędzy w Polsce, był Radom. Na co zostały wydane opowiada „Szkole Jazdy” Dariusz Piątek, dyrektor radomskiego WORD-u.

Małgorzata Tobiasz: W 2017 roku przychód radomskiego WORD-u z tytułu przeprowadzonych egzaminów wyniósł ponad 6 mln zł. Prawie połowa tej kwoty w ciągu dwóch lat (w 2016 i 2017 roku) została wydana na cele związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. To dużo.

Dariusz Piątek, dyrektor WORD-u w Radomiu: Zgodnie z działalnością statutową realizujemy zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, współpracujemy w tym zakresie z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Systematyczne działania, czyli kampanie społeczne, akcje, warsztaty profilaktyczne, imprezy czy turnieje i konkursy o tematyce BRD w dużej mierze przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wśród niechronionych użytkowników dróg (pieszych i rowerzystów) oraz kierujących pojazdami.

Są one od tego, żeby przekazać wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kształtować prawidłowe nawyki i zachowania w ruchu drogowym. Bo każdego roku na naszych drogach dochodzi do wypadków z udziałem pieszych czy rowerzystów. Poszkodowani doznają wielu obrażeń, często stają się trwale niepełnosprawni, a nawet ponoszą śmierć. Następstwem takich wypadków drogowych jest cierpienie osoby poszkodowanej, związane z długotrwałym leczeniem, a także wysokie koszty społeczne.

Radomski WORD jest inicjatorem różnych działań popularyzujących przepisy i zasady BRD, wspieramy także inne podmioty realizujące te zadania. Współpracujemy z komendami policji, straży pożarnej, placówkami oświatowymi, przedstawicielami samorządów, stowarzyszeniami oraz mediami. Żadne pieniądze nie zwrócą przecież życia czy nie odwrócą kalectwa, dlatego zdecydowaliśmy się na działania o dużym natężeniu. Tylko w tym roku szkolnym odwiedziliśmy ponad 160 szkół.

Jakie konkretnie akcje, kampanie społeczne udało się wam zrealizować?

Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, od kilkunastu lat organizuje kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym musi mieć element odblaskowy (im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej). Dlatego jednym z głównych celów kampanii jest nauczenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku, zwłaszcza jesienią i zimą. Uczestnicy akcji dowiadują się nie tylko dlaczego trzeba nosić odblaski, ale także jak je nosić, żeby rzeczywiście poprawiały widoczność pieszego lub rowerzysty. W latach 2016 – 2017 podczas kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” ponad 20 tys. uczniów (dokładnie 20.672), tylko z subregionu radomskiego, zostało wyposażonych w zestawy odblaskowe. W czasie tych spotkań uczniowie przyswajają przepisy i zasady bezpieczeństwa drogowego. Uczą się także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomach do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sprawdzają swoje umiejętności jazdy rowerem po torze przeszkód i na symulatorze jazdy motorowerem.

We wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy nową akcję – „Wyprawka dla pierwszoklasisty”, skierowaną do dzieci, które zaczęły naukę w szkole podstawowej oraz do ich rodziców. Pierwszoklasiści rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Pełen niespodzianek i wrażeń, pozytywnych i negatywnych emocji, których do tej pory nie doświadczyli. Dla każdego dziecka rodzic jest autorytetem i wzorem do naśladowania. Dlatego podczas spotkań na ich ręce przekazywane są specjalne zestawy, w skład których wchodzą elementy odblaskowe w formie zawieszek (można je przypiąć do ubrania lub plecaka), opaski odblaskowej oraz opaski LED (można je założyć na rękę lub obuwie).

Podczas takich spotkań dzieci oraz ich rodzice mogą zobaczyć, jak widoczna dla kierowcy samochodu jest osoba z odblaskiem i bez niego oraz dowiedzieć się, jakich zagrożeń można uniknąć, zakładając odblaski w odpowiednim miejscu. Doposażenie dzieci i młodzieży szkolnej w elementy odblaskowe oraz prowadzone działania edukacyjne, poprzez zakres podejmowanych tematów przekazywanych w atrakcyjnej formie, mają wpływ na kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tym samym zmniejszy się liczba wypadków z ich udziałem.

Podczas podsumowania kampanii edukacyjnej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w roku szkolnym 2016/2017 byliśmy także organizatorem konkursu „Rowerem do kultury”. Został on przeprowadzony 5 czerwca w Muzeum Wsi Radomskiej. Uczniowie wzięli udział w konkursach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, połączonych z poznawaniem historii i zabytków architektury ludowej z regionu radomskiego.

Wynika z tego, że sporo się u was dzieje…

To nie wszystko. W czerwcu ubiegłego roku na oddziale chirurgii dziecięcej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu uruchomiliśmy pierwszy na Mazowszu kącik BRD. Pomieszczenie zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt multimedialny, zakupiono fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znaki drogowe, książki i gry dla dzieci – oczywiście o tematyce BRD. Na oddziale przebywają m.in. dzieci, które ucierpiały w wypadkach drogowych. Podczas prowadzonych zajęć uczymy najmłodszych pacjentów szpitala prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach, poszerzamy ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych użytkowników dróg są naszym priorytetem. Mamy nadzieję, że starania w tym zakresie przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar śmiertelnych na drogach. W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w radomskiej Galerii Słonecznej konkurs „Moje pierwsze prawo jazdy”. Główną nagrodą był kurs prawa jazdy kategorii AM i motorower.

Idea konkursu pojawiła się w związku ze zmianą przepisów. Młodzież, która ukończyła czternasty rok życia i chce jeździć skuterem, musi teraz posiadać prawo jazdy kategorii AM. Poruszanie się po drodze bez tego uprawnienia jest wykroczeniem. Dlatego, żeby promować tę kategorię prawa jazdy, staramy się zachęcić młodzież do udziału w konkursie.

W tym roku po raz pierwszy organizowane jest bezpłatne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy dla osób powyżej 60. roku życia, posiadających prawo jazdy kat. B, którzy chcą poprawić swoje umiejętności za kierownicą. U starszych kierowców wraz z wiekiem występuje osłabienie refleksu i innych czynności psychomotorycznych. Często stają oni przed dylematem, czy nadal być kierowcą, czy schować prawo jazdy do szuflady. W trosce o ich bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo innych użytkowników dróg, odbędą się zajęcia z psychologiem oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej pod okiem instruktora doskonalenia techniki jazdy. Poprzez szeroką gamę działań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie BRD chcemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego wszystkich użytkowników dróg, zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców.

Prowadzicie szkolenia profilaktyczne dla młodzieży albo osób niepełnosprawnych ruchowo. Czy możemy powiedzieć, że organizowanie tego typu kursów przekłada się później na wzrost poziomu bezpieczeństwo na drodze?

Prowadzimy różnego rodzaju działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych, podczas których promowane są przepisy i zasady BRD. Korzyści wynikające z tych działań z pewnością będą odczuwalne w przyszłości. Wtedy, gdy osoba przeszkolona, poinformowana i znająca zasady ruchu drogowego będzie poruszała się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas tych spotkań obserwuje się duże zainteresowanie uczestników tematem bezpieczeństwa drogowego oraz wykorzystaniem różnych możliwości samodzielnego poruszania się. Osoby niepełnosprawne przekonują się, że nie są wykluczone społecznie i również mogą posiadać prawo jazdy.

W jaki sposób prowadzicie zajęcia dla młodzieży?

W trakcie warsztatów profilaktycznych młodzież zapoznaje się ze skutkami wynikającymi z prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Żeby przyczynić się do lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów, daliśmy młodzieży możliwość założenia alkogogli podczas jazdy samochodem. Są to specjalne okulary, które sprawiają, że świat wygląda bardzo podobnie, jak po wypiciu alkoholu.

Wykład oraz ćwiczenia praktyczne dają pełną świadomość tego, jak trudno jest wykonywać zwykłe czynności po spożyciu alkoholu. Mało tego, uzmysławiają młodzieży, że picie alkoholu i prowadzenie pojazdu wzajemnie się wykluczają.

Proszę jeszcze opowiedzieć coś o szkoleniach dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Co z nimi ćwiczycie?

Uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, omawiane są możliwości dofinansowania kursu na prawo jazdy oraz zakupu pojazdu przystosowanego do niepełnosprawności. Ćwiczą wygodne i bezpieczne korzystanie z wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej. Mają także okazję spróbować swoich sił za kierownicą i przekonać się, że osoba niepełnosprawna ruchowo także może zostać kierowcą. W organizacji warsztatów współpracujemy z radomską policją, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu oraz z ośrodkami nauki jazdy posiadającymi pojazdy przystosowane do rodzaju niepełnosprawności.

Uczestnicy warsztatów chętnie biorą w nich udział i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Osoby niepełnosprawne ruchowo zachęca się do uzyskiwania uprawnień do kierowania samochodem osobowym, przez co mogą być bardziej niezależne, a pasażerowie na wózkach inwalidzkich mogą czuć się pewniej w pojazdach komunikacji miejskiej.

Czy pana zdaniem można nauczyć przyszłego kierowcę bezpiecznego zachowania się na drodze?

Oczywiście, że można, ale edukację należy rozpocząć jak najwcześniej. Uczestnikiem ruchu drogowego nie stajemy się po otrzymaniu prawa jazdy, lecz już w pierwszych latach życia. Jeśli małe dziecko zaczniemy uczyć zasad i bezpiecznych zachowań na drodze, będziemy przekazywać jak najwięcej właściwej wiedzy drogowej, utrwalimy w nim prawidłowe nawyki, które w przyszłości wpłyną na jego zachowanie za kierownicą. W myśl znanego powiedzenia „czym skorupka za młodu nasiąknie”.

Dlatego kładziemy nacisk na edukację najmłodszych dzieci w zakresie bezpieczeństwa na drodze i naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Krzysztof Ledzion felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0