Internet w genach

  • Często używamy tej przenośni w odniesieniu do pokolenia obecnych 18-20-latków.
  • Zdecydowana większość naszych obecnych i przyszłych kursantów przyszła na świat, w którym Internet był już czymś naturalnym, oczywistym.

Dla pokolenia dzisiejszych osiemnastolatków doświadczenie, któremu nie towarzyszy obecność w świecie wirtualnym jest doświadczeniem niepełnym, bo to ich naturalne środowisko. Krzysztof Syrek, menadżer działu marketingu E-Kierowcy, nazywa to pokolenie cyfrowymi obywatelami.

„Z biznesowego punktu widzenia bardzo ważne dla tego pokolenia jest to, że marka musi być prawdziwa i naturalna w mediach społecznościowych. To nie może być wypolerowana, piękna reklama. To musi być prawdziwa, autentyczna treść”.