Info-Car.pl – to się naprawdę opłaca

płatność kartą kredytową

Info-Car.pl to ciągle rozbudowywany zestaw usług, używany przez wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, kierowców i kandydatów na kierowców szkolących się w OSK oraz firmy leasingowe. To kompleksowe rozwiązanie zostało stworzone przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Zasadniczy moduł systemu tworzy platforma internetowa, która udostępnia informacje przydatne zarówno dla kandydatów na kierowców, jak i osób już posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Wśród wielu dostępnych funkcji Info-Car.pl zawiera m.in.: Adaptacyjny System Szkolenia i Egzaminowania Kandydatów na Kierowców, możliwość zapisania się na egzamin oraz wniesienia opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego, moduł dla firm leasingowych czy aplikacja KASA. Kompletne i funkcjonalne rozwiązanie umożliwia załatwienie wielu spraw on-line, bez wychodzenia z domu.

Jednym z najważniejszych udogodnień, które daje system, jest integracja systemów Pojazd i Kierowca z terminalami płatniczymi. Pozwala to na dokonywanie opłat za czynności administracyjne kartą płatniczą. Umieszczenie terminali bezpośrednio na stanowisku, przy którym obsługiwany jest klient znacząco poprawiło jakość i czas obsługi. Klienci urzędów bardzo chętnie korzystają z możliwości płacenia kartami płatniczymi.

Korzyści dla firm leasingowych

Dla przedsiębiorców zajmujących się leasingiem pojazdów, PWPW stworzyła specjalną aplikację do bezgotówkowej obsługi płatności w wydziałach komunikacji. Dzięki aplikacji Leasing, firmy mogą opłacić rejestrację swoich pojazdów na portalu Info-Car.pl, a nie – jak to było do tej pory – w wydziale komunikacji.

Firmy, które zdecydowały się na współpracę z PWPW, mają w systemie Info-Car.pl prowadzone rachunki, które mogą zasilać poprzez przelew z firmowego rachunku bankowego. Po zalogowaniu się do portalu Info-Car.pl, pracownik firmy leasingowej może wygenerować tzw. kupony reprezentujące opłatę. Kupony mają postać plików PDF i zawierają unikalny identyfikator opłaty (również jako kod QR). Wartość wygenerowanego kuponu odpowiada kosztowi realizacji danej sprawy urzędowej. Jeżeli saldo na rachunku klienta jest wystarczające, środki na rachunku zostają zablokowane, a użytkownik może pobrać kupon.

Kupony można generować wielokrotnie. Przykład: firma potrzebuje zarejestrować 20 samochodów osobowych. Pracownik w systemie wybiera typ rejestracji i generuje 20 kodów QR. Wydruki z kodami dołączane są do każdej sprawy. Następnie urzędnik w wydziale komunikacji wprowadza z kuponu identyfikator płatności i weryfikuje jego ważność w systemie Pojazd. Po otrzymaniu potwierdzenia ważności, urzędnik realizuje sprawę i wysyła do systemu Info-Car.pl raport o wykorzystaniu kuponu. Po wpłynięciu raportu, zablokowana wcześniej kwota zostaje zdjęta z rachunku klienta. Takie rozwiązanie całkowicie eliminuje konieczność obrotu gotówką przez pracowników rejestrujących pojazdy dla firm leasingowych i usprawnia proces rejestracji w wydziałach komunikacji (szczególnie jeżeli jednorazowo trzeba zarejestrować dużą liczbę aut). PWPW udostępnia kompletną aplikację, w której użytkownicy mogą generować kupony, zarządzać nimi oraz tworzyć role użytkowników i przydzielać dostępy upoważnionym osobom.

Korzyści dla klientów wydziałów komunikacji

Uzupełnieniem opisanej wyżej usługi jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Systemów Pojazd i Kierowca (ESP PiK), która udostępnia interesantom wydziałów komunikacji (w tym również firmom zajmującym się leasingiem pojazdów) dedykowany portal, gdzie otrzymują dostęp do kreatora wniosków elektronicznych. Istnieje możliwość ich podpisania profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, śledzenie pełnej historii spraw, a także dostęp do wygenerowanych numerów PKK. Korzystanie z ESP PiK pozwala na zaoszczędzenie czasu koniecznego na załatwienie spraw w wydziale komunikacji, ułatwia zarządzanie wnioskami, śledzenie statusu ich realizacji, a także, dzięki wielu automatycznym walidatorom, poprawności wprowadzanych danych. Dzięki informacjom przypisanym do konta użytkownika, wypełnienie każdego kolejnego wniosku jest znacznie szybsze poprzez  autouzupełnianie pól dotyczących np. adresu czy danych właściciela.

Wnioskodawca może później śledzić status wniosków i dokumentów na stronie www.info-car.pl. Jeżeli wydział komunikacji korzysta z usługi powiadamiania SMS, zostanie powiadomiony tym sposobem o  możliwości odbioru dokumentu.

Dodatkowe korzyści dla urzędów

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przygotowała dodatkowy moduł będący rozwinięciem systemu Info-Car.pl. To Aplikacja Kasowa, która umożliwia pobieranie opłat w kasie, przy jednoczesnym dostępie do funkcjonalności Info-Car.pl  w systemach Pojazd i Kierowca oraz WORD.

Najważniejszym atutem tego rozwiązania są: powiązanie płatności z daną sprawą, realizacja należności za pośrednictwem karty płatniczej przy zachowaniu stałej opłaty manipulacyjnej oraz możliwość wymiany danych o zrealizowanych transakcjach z systemami finansowo-księgowymi urzędu. Opracowana przez PWPW aplikacja jest bezpłatna dla klientów. Moduł kasowy, oprócz płatności dla Systemów Pojazd i Kierowca, może również realizować obsługę każdej innej opłaty za czynności administracyjne w urzędzie.

Aplikacja Kasowa to także szereg funkcjonalności ułatwiających kasjerowi obsługę płatności kartą, jak np. automatyzacja komunikacji z terminalem POS, baza danych o płatnikach (wyszukiwanie po danych płatnika), budowanie własnych słowników opłat oraz zarządzanie numerami kont oraz użytkownikami.

kontakt: urzedy@pwpw.pl

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Brak produktów w koszyku.